ปิดเมนู
หน้าแรก

หลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 1,625 views

หลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ที่ควรทราบ

เครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตรทุกประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้ามีการใช้อย่างถูกหลัก ตลอดจนมีการดูแลและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านั้น ก็จะอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และสามารถใช้ได้นานคุ้ม กับเงินที่ลงทุนไป

หลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

1. เครื่องมือจะต้องคมอยู่เสมอ หรืออยู่ในสภาพดีสารถใช้งานได้ทันที เพื่อทุ่นแรง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก่อนนำเครื่องมือออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจดูให้เรียบร้อย หากมีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันที
3. ในขณะที่ใช้เครื่องมือ ต้องหมั่นตรวจและคอยสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง ถ้าผิดปกติให้รีบแก้ไขทันที
4. เมื่อใช้แล้วก่อนนำเข้าเก็บต้องตรวจดูความบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีให้รีบแก้ไขเพื่อสะดวกในการใช้งานในโอกาสต่อไป
5. ก่อนนำเครื่องมือชนิดใดออกไปใช้ก็ตาม ต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมไปด้วยเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขในไร่นาได้
6. อย่าใช้เครื่องมือหักโหม เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดและเสียหายเร็ว
7. เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักร เครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามหนังสือคู่มือหลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ที่ควรทราบ

หลักในการเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตร

  1. อย่าทิ้งเครื่องมือตากแดดตากฝน ควรเก็บไว้ในโรงเรือนป้องกันแดดและฝนได้
  2. หลักจากการใช้งานแล้ว ควรชะโลมทาเครื่องมือด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
  3. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและสะดวกแก่การหยิบมาใช้
  4. หมั่นอัดจารบดีส่วนที่มีการเสียดสี เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องมือ
  5. ควรมีรายชื่อเครื่องมือการเกษตร เพื่อสะดวกในการใช้และช่วยเตือนความจำ
  6. ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรให้ผู้อื่นหยิบยืมเครื่องมือ เพราะเครื่องมือจะสึกหรอหรือเสียหายได้เร็วขึ้น

หลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ที่ควรทราบ 1продажа домов в одессе и области

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลักการใช้เครื่องมือการเกษตร ที่ควรทราบ