ปิดเมนู
หน้าแรก

รวยเป็น 1,000,000! ชาวบ้านเข้มแข็งรวมกลุ่มปลูกผัก สร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อปี(มีคลิป)

เปิดอ่าน 37 views

รวยเป็น 1,000,000! ชาวบ้านเข้มแข็งรวมกลุ่มปลูกผัก สร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อปี(มีคลิป)

Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

ที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านบ้านแบกจาน ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี 2536 หรือ 29 ปีแล้ว ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ถึงขนาดผลกระทบจากโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซายังไม่สามารถทำอะไรชาวบ้านกลุ่มนี้ได้

นอกจากชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันอย่างแข็งขันแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระบบน้ำ อาคารตลาด และธนาคารผักปลอดสารพิษหลังมองเห็นความสำคัญและความมุ่งมั่นของชุมชนแห่งนี้

รูปแบบการขายผัก มีทั้งขายหน้าสวน ส่งขึ้นห้างเข้าร่วมตลาดจริงใจ Farmer’s Market วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ในพื้นที่ และยังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ และเตรียมขยายแผนให้สมาชิกที่มีกว่า 62 ราย สามารถปลูกผักขายได้ตลอดทั้งปีหลังมีลูกค้าประจำอยู่ในมือ สร้างยอดขายจนมีรายได้รวม 1 ล้านกว่าบาทต่อปี

โดยแต่ละวัน ชาวบ้านที่ขายผักข้างทาง ก็จะมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 300-400 บาทขึ้นไป ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นที่ควรนำไปเป็นแบบอย่าง

สังวาลย์  สายบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านแบกจาน กล่าวว่า ที่นี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน เดิมที่แห่งนี้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ มีการปรับพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาปลูกผัก เริ่มต้นปลูกผักมาตั้งแต่ปี 2536 ได้งบประมาณจากโครงการต่างๆ

มีสมาชิกทั้งหมด 62 ราย พื้นที่โดยประมาณ 100 กว่าไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักบางส่วน ปลูกข้าวโพดบางส่วน รวมทั้งสระน้ำและคลอง และมีระบบการจัดการน้ำให้กลุ่มสมาชิกด้วยการจัดตั้งมิเตอร์น้ำ โดยเก็บหน่วยละ 1 บาท

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแบกจานมีทั้งกลุ่ม ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่มีมาตรฐานรับรอง GAP ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนหน้าฝนอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังบ้าง แต่ก็ต้องหาผักที่ถูกกับฤดูกาลจะได้มีขายตลอดปี

ซึ่งปีนี้ยอดขายทั้งหมดของสมาชิก น่าจะตกที่ล้านกว่าบาท ส่วนระบบน้ำใช้ระบบบาดาล เดิมมีอยู่ 2 บ่อ แต่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาเจาะบาดาลให้อีก และจะขุดบ่อเพิ่มด้วย

ซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ได้รับงบประมาณจากโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ เป็น 1 ในไม่กี่แห่งของจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานเป็นระยะ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รวยเป็น 1,000,000! ชาวบ้านเข้มแข็งรวมกลุ่มปลูกผัก สร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อปี(มีคลิป)