ปิดเมนู
หน้าแรก

ปลูกผักสมุนไพรจีนปลอดสาร รายได้เดือนละ 40,000

เปิดอ่าน 904 views

ปลูกผักสมุนไพรจีนปลอดสาร รายได้เดือนละ 40,000

ปลูกผักสมุนไพรจีนปลอดสาร รายได้เดือนละ 40,000

เกษตรกร จ.เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกผักสมุนไพรจีนปลอดสารพิษ ส่งขายสร้างรายได้ดีเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

 

 

พื้นที่ 5ไร่ รายล้อมบ้านไม้ขนาดย่อม ใน ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเกือบ 20 ชนิด ของอรพิน ทะนานแก้ว สมาชิกเครือข่ายพืชปลอดสาร อาหารปลอดภัยของเชียงใหม่ ที่หันหลังให้กับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นผักสวนครัวนานกว่า 7 ปี หลักๆ เป็นพืชสมุนไพรจีน ซึ่งเป็นพืชระยะสั้น เก็บเกี่ยวเร็ว โรคแมลงรบกวนน้อย เช่น กุยช่าย จิงจูฉ่าย ผักโขม และบวบหอม รวมถึงดอกอัญชันซึ่งปลูกเพียงครั้งเดียว แต่เก็บผลผลิตได้ทั้งปี

 

 

ขั้นตอนการปลูกและดูแลผักปลอดสารพิษ เริ่มจากเตรียมดิน วางระบบน้ำ ทำโรงเรือน ที่สำคัญคือหมั่นกำจัดวัชชพืชในแปลงผักไม่ให้แย่งธาตุอาหารในดิน ไม่ใช้สารเคมี แต่ให้ปุ๋ยจุลินทรีย์ตามระยะ ราว 1 เดือนก็ทยอยเก็บผลผลิต

 

 

ผักปลอดสารพิษในแปลงจะถูกเก็บไปจำหน่ายวันละไม่ต่ำกว่า 15 กิโลกรัม เฉพาะผักจิงจูฉ่าย ส่งขายตามร้านอาหารวันละ 10 กิโลกรัม ดอกอัญชัญนำมาอบแห้งเป็นชาสมุนไพรขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนพืชผักชนิดอื่นวางขายในตลาดผักปลอดสารพิษวันเว้นวัน เจ้าของสวนมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท

 

เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษบอกว่าทุกวันนี้ตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ต้องการพืชผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ ทำให้ราคาดีต่อเนื่อง จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว. – สำนักข่าวไทย

стяжка пола стоимость

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปลูกผักสมุนไพรจีนปลอดสาร รายได้เดือนละ 40,000