ปิดเมนู
หน้าแรก

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 45 วันเก็บเกี่ยว ตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics

เปิดอ่าน 96,570 views

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 45 วันเก็บเกี่ยว ตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics

 

ผักไฮโดรโปนิกส์

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 45 วันเก็บเกี่ยว

ผักไฮโดรโปนิกส์1

1. การเตรียมพื้นที่และโต๊ะปลูก 

ประกอบโต๊ะปลูกและติดตั้งตามวิธีการประกอบชุดไฮโดรโปนิกส์  และนำโต๊ะปลูกมาวางในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/วัน

2. พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก  เมล็ดพันธุ์ผักมี 2 ชนิดคือ 

2.1  เคลือบดินเหนียว  เนื่องจากเมล็ดผักมีขนาดเล็ก  ทำให้เป็นอันตรายและสูญเสียได้ง่าย  จึงมีการเคลือบเมล็ดด้วยดินเหนียว  เมล็ดที่เคลือบจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น  เนื่องจากได้มีการกระตุ้นการงอกมาแล้ว  แต่จะสะดวกสำหรับการใช้งาน

2.2    ไม่เคลือบ  คือเมล็ดพันธุ์ปกติ

ผักไฮโดรโปนิกส์2

3. การเพาะต้นกล้า 

นำวัสดุปลูก เช่น เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ ใส่ถ้วยเพาะและนำเมล็ดผักใส่ตรงกลางถ้วย  กลบเมล็ดและรดน้ำให้เปียกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  รดน้ำทุกวัน  ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดเริ่มงอก  และเริ่มให้สารละลายอ่อนๆ แทนน้ำ

4. การปลูกบนราง ขนาด 1.5 เมตร 

4.1  ตัวอย่างเติมน้ำ 10 ลิตร  และเติมสารอาหาร A และ B อย่างละ 100 ซีซี  หรือ 10 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร 

4.2  นำต้นกล้าที่แข็งแรง  อายุประมาณ 2 สัปดาห์  ย้ายมาวางบนโต๊ะปลูก  และเดินเครื่องปั๊มน้ำ

5. การดูแลประจำวัน

5.1    รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับควบคุมอยู่เสมอ เช่น 10 ลิตร

5.2  ควบคุมค่า EC อยู่ระหว่าง 1-1.8  โดยเครื่อง EC meter  ปรับลดโดยการเพิ่มน้ำ  และปรับค่า EC เพิ่มโดยการเพิ่มปุ๋ย  กรณีไม่มีเครื่องวัดสามารถประมาณการเติมสารอาหาร A และ B ดังตาราง

5.3  ควบคุมค่า pH อยู่ระหว่าง 5.2-6.8  โดยเครื่อง pH meter  หรือ pH Drop  test ปรับลดโดยการกรดฟอสฟอริก  หรือกรดไนตริก (pH down)  และปรับค่า pH เพิ่มโดยการเติมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (pH up) ปริมาณ 2-3 หยด

6. การเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 45 วัน

ผักไฮโดรโปนิกส์3

คู่มือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของ H2O ไฮโดรการ์เด้น

วิธีเพาะกล้าผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ผสม vermiculite 1 ส่วน กับ perlit 6 ส่วน ในกล่องผสม เขย่าให้เข้ากัน
 2. สวมผ้ากันฝุ่น แล้วจึงเปิดฝากล่องผสม แล้วใช้ถ้วยตวง 1 ลิตร ตักวัสดุปลูกลงในถ้วยปลูก ให้ได้ความสูง 2/3 ของถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
 3. เขย่าถาดปลูกให้วัสดุปลูกแน่น และเติม หรือตักออก จนได้ระดับทุกถ้วย
 4. หยอดเมล็ดผักลงตรงกลางถ้วยปลูก จนครบทุกถ้วย
 5. เขย่าถาดปลูก โดยสังเกตให้เมล็ดผักส่วนใหญ่จมลงแค่ผิววัสดุปลูก
 6. ตรวจดู และใช้ปลายไม้แหลมกดบางเมล็ดที่ยังลอยอยู่ ให้จมลงในระดับแค่ผิวของวัสดุปลูก
 7. ยกถาดไปวางบริเวณที่วางถาดปลูก ใต้รางอนุบาล เวลายกต้องใช้ความระมัดระวัง อย่าให้เกิดการกระแทก  จะทำให้เมล็ดเปลี่ยนตำแหน่งได้
 8. ใช้หัวฉีดหมอกฉีดน้ำให้เป็นละอองฝอย ตกลงบนถ้วยปลูกจนชุ่ม โดยสังเกตหยดน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณของถ้วย ว่ามีจำนวนมากพอ

วิธีดูแลกล้าผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ระยะ 3-5 วันแรกให้สังเกตหยดน้ำที่เกิดขึ้นจากการพ่นหมอกที่แปลงอนุบาล เช้า-เย็น ถ้าหยดน้ำบริเวณของถ้วยมีจำนวนเพียงพอ ไม่ต้องใช้สายยางฉีดอีก ถ้าสังเกตเห็นว่า มีบางบริเวณไม่มีน้ำหยด หรือหยดน้ำน้อย จึงใช้สายยางฉีดน้ำเสริม ควรสังเกตหยดน้ำหลังการพ่นหมอกใหม่ๆ
 2. ประมาณวันที่ 5 ผักไฮโดรโปนิกส์ของเราจะมีใบเลี้ยง 2 ใบ และใช้อาหารในเมล็ดหมดแล้ว ให้หยอดปุ๋ย โดยใช้น้ำปุ๋ยจากถังอนุบาล 1 ส่วนผสมกับน้ำ 1 ส่วนแล้วหยอดทีละถ้วย ระวังอย่าให้โดนใบผัก ให้หยอดปุ๋ยวันละครั้ง ตอนเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
 3. ต้นกล้าสามารถย้ายขึ้นรางอนุบาล 1 ได้ตั้งแต่ 7 วัน- 14 วัน เมื่อรางว่าง

เคล็ดลับการ ปลูกไฮโดรโปนิกส์3

วิธีดูแลผักไฮโดรโปนิกส์แปลงอนุบาล 1

 1. เมื่อย้ายผักไฮโดรโปนิกส์จากที่วางถาดมาอยู่บนอนุบาล 1 ให้ตรวจดูว่ามีน้ำปุ๋ยไหลทุกราง โดยดูที่สายยางทางเข้าหรือดูที่น้ำไหลในรางโดยตรง ถ้าพบว่าไม่มีน้ำ หรือน้ำน้อยกว่าปกติต้องรีบแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ ต้องโทรปรึกษาทันที เพราะปล่อยทิ้งไว้ผักจะตายได้
 2. ผักจะอยู่บนแปลงอนุบาล 1 นี้  14 วัน ผักจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพุ่มประมาณ 5 ซม.จึงย้ายไปแปลงอนุบาล 2

วิธีดูแลผักไฮโดรโปนิกส์แปลงอนุบาล 2

 1. ดูแลแปลงเหมือนแปลงอนุบาล 1
 2. ผักไฮโดรโปนิกส์จะอยู่บนแปลงอนุบาล 2 นี้ 14 วัน ผักจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพุ่มประมาณ 10 ซม จึงย้ายไปแปลงปลูก
 3. คอยสังเกตและกำจัดแมลงต่างๆบนแปลงอนุบาล 1 & 2 เช่น มด เพี้ย ด้วยการฆ่าหรือจับออก หรือฉีดไล่ด้วยสารชีวภาพ ตามที่กำหนดให้ ถ้าเห็นมีมากผิดปกติหรือพืชเป็นโรค ต้องรายงานทันที
 4. แปลงอนุบาล 1&2 ควรล้างทุกรอบการปลูก 14 วัน ส่วนการเปลี่ยนน้ำปุ๋ย ควรเปลี่ยนทุกรอบการปลูก 14 วัน ดังนั้นการล้างในครั้งที่ไม่เปลี่ยนน้ำต้องปิดปั๊ม และถอดท่อระบายน้ำกลับถังออกทุกครั้งด้วย เพื่อไม่ให้น้ำจากการล้างเข้าถังปุ๋ย เมื่อล้างเสร็จจึงต่อกลับก่อนเดินปั๊ม

วิธีดูแลผักไฮโดรโปนิกส์บนแปลงปลูก

 1. ควรย้ายผักที่ชอบแดดไว้รางบน ซึ่งได้แก่ RO,GO,และ RB  ตามลำดับ ส่วนผักควรอยู่แปลงล่างคือ BH, GC (ส่วน COS, RC และผักอื่นๆ สามารถอยู่ได้ทั้งรางล่างและรางบน)
 2. ข้อควรระวังในการย้ายผักไฮโดรโปนิกส์ไปที่ท่อปลูก Ø  ɸ3”และ  Ø ɸ4” ต้องให้รากมีจำนวนมาก และยาวกว่า 3 ซม. จึงย้ายได้ เพราะรากจะได้ถึงน้ำ ส่วนรางที่เป็นแบบรางแบน จะมีราก หรือไม่มีก็ย้ายได้ ดังนั้นจึงควรเลือกต้นที่รากไม่สมบูรณ์ไปอยู่ที่รางแบน
 3. ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกรางมีน้ำไหลปริมาณมากพอ กล่าวคือ สายยางทั้งสองสาย มีน้ำไหลเต็มที่และมีอัตราการไหลรวมมากกว่า 1.5 ลิตรต่อนาที สำหรับรางล่าง และมากกว่า 2 ลิตรต่อนาที สำหรับรางบน
 4. คอยสังเกต และกำจัดแมลงต่างๆ เช่น มด เพี้ย ด้วยการฆ่าหรือจับออก หรือฉีดไล่ด้วยสารชีวภาพตามที่กำหนดให้ ถ้าเห็นผิดปกติหรือพืชเป็นโรคต้องโทรรายงานทันที
 5. ผักจะอยู่บนแปลงปลูกนี้ 7 วัน ต้นที่สมบูรณ์จะมีน้ำหนักเกินกว่า 100 กรัม (10 ต้น / กิโล) ให้เริ่มขายได้ และถ้าอยู่บนแปลงนี้ 14วัน ต้นที่สมบูรณ์ จะมีน้ำหนักถึง 200 กรัม ( 5 ต้น / กิโล) ดังนั้นควรเก็บขายในช่วงนี้เพื่อให้ได้น้ำหนักเฉลี่ยต่อต้น 143 กรัม (7 ต้น / กิโล)
 6. ควรเก็บผักไฮโดรโปนิกส์ขาย 2 ครั้งให้หมดทั้งแถว เพื่อสามารถล้างรางปลูกได้เป็นแถวๆ ไป วิธีนี้จะสะดวกในการทำงาน และสามารถปิดการพ่นน้ำ ตากรางได้ (ตอนตากรางให้คว่ำรางแต่ไม่ต้องถอดสายน้ำเข้าออก) ถ้าไม่สามารถล้างทั้งแถวได้ต้องถอดสายน้ำเข้าเป็นรางๆไป แล้วล้างรางที่ไม่มีต้นไม้ก่อน วิธีนี้เมื่อล้างเสร็จต้องคว่ำรางกันน้ำเข้าไปขัง และเกิดตะไคร้น้ำ และเป็นการตากรางให้แห้งฆ่าเชื้อโรคด้วย
 7. การล้างควรทำทุกการปลูก 1 รอบ (15 วัน) พร้อมกับการเปลี่ยนน้ำปุ๋ยด้วย (สำหรับรางสีฟ้าอาจจะเปลี่ยนทุก 2 รอบก็ได้ เพราะมีจำนวนน้ำปุ๋ยในระบบมากกว่า)

วิธีควบคุมปุ๋ย C และปุ๋ย A&B แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ค่า pH

 • ต้องการควบคุมค่า pH ของแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส?ให้คงที่ตลอดเวลาที่ 6.0 โดยใช้เครื่องวัดค่า pH (สีแดง) วัดแล้วเติมปุ๋ย C อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า (6.00 น) กลางวัน (13.00 น) และเย็น (20.00 น)
                         pH                                   เติมปุ๋ย C (cc)
                         8.0                                           600
                         7.5                                           450
                         7.0                                           300
                         6.5                                           150
                         6.0                                               0
หมายเหตุ  เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลตอนกลางวัน ตอนที่เติมปุ๋ย C ตอนเช้าจะเติมปุ๋ย C ไว้ในถุงน้ำเกลือให้ค่อยๆ หยดตลอดวัน โดยจะใส่ปุ๋ย C เท่ากับจำนวนปุ๋ย C ที่เติมตอนช่วงเย็น แล้วเติมน้ำให้เต็มถุงน้ำเกลือ แล้วตั้งให้หยด 10 หยดต่อนาที   (น้ำเกลือจะหมดถุงใน 8 ชั่วโมง) ดังนั้นต้องจดไว้ว่าตอนเย็นเติมไว้ที่กี่ cc

ค่า EC

 • ต้องการควบคุมค่า EC ของแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้คงที่ตลอดเวลาที่  1.7 โดยใช้เครื่องวัด EC (สีฟ้า) วัดแล้วเติมปุ๋ยA&B อย่างน้อยวันละ   2 ครั้งเช้า (6.00 น) และเย็น (20.00 น)ดังนี้
                            EC                              เติม A&B (cc)
                           1.3                                       600
                           1.4                                       450
                           1.5                                       300
                           1.6                                       150
                           1.7                                           0
 • ก่อนเติมปุ๋ย C และ A&B ควรตรวจระดับน้ำในถังล่างของแปลงปลูกว่าอยู่ที่ระดับ 1/22/3 ถัง โดยทำดังนี้ถ้าระดับน้ำต่ำกว่า 1/2ถังให้เติมน้ำให้ได้ 1/2 ถัง, ถ้าระดับน้ำสูงกว่า 2/3ถัง ให้ตักน้ำออกไปรดน้ำต้นไม้ก่อน ให้น้ำมาอยู่ที่ระดับ 2/3ถัง, แล้วจึงเติมปุ๋ย C และ A&B
 • ปล่อยให้ระบบเดินไปประมาณ 30 นาทีแล้วจึงวัด และเติมอีกครั้ง จนได้ค่าที่ต้องการ
 • ถ้าระดับน้ำลดลงผิดสังเกต ควรตรวจดูรอยรั่วและแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงานทันที
 • ถ้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นผิดสังเกต ควรหาสาเหตุ อาจจะเป็นระบบพ่นหมอกทำงานผิดปกติ ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงานทันที
 • การเติมปุ๋ย C ให้เติมกระจาย ครึ่งหนึ่งที่ถังล่างของแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และอีกครึ่งหนึ่งที่ถังบน เพื่อให้ pH ไม่ลดลงอย่างมากในจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผัก
 • การเติมปุ๋ย A&B ให้เติมปุ๋ย A ที่ถังบน และเติมปุ๋ย B ที่ถังล่างของแปลงปลูก เพื่อไม่ให้ปุ๋ย A&B ที่เข้มข้นทำปฏิกิริยากันตกตะกอน

วิธีควบคุมปุ๋ย C และปุ๋ย A&B แปลงอนุบาลผักไฮโดรโปนิกส์ ค่า pH

1. ต้องการควบคุมค่า pH ของแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้คงที่ตลอดเวลาที่ 6.0 โดยใช้เครื่องวัด pH (สีแดง) วัดแล้วเติมปุ๋ย Cอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง  เช้า (6.00 น) กลางวัน (13.00 น) และเย็น (20.00 น)
                      ค่า pH                                เติมปุ๋ย C (cc)
                        8.0                                           120
                        7.5                                             90
                        7.0                                             60
                        6.5                                             30
                        6.0                                               0
หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลตอนกลางวัน ตอนที่เติมปุ๋ย C ตอนเช้าจะเติมปุ๋ย C ไว้ในถุงน้ำเกลือให้ค่อยๆหยดตลอดวัน โดยจะใส่ปุ๋ย C เท่ากับจำนวนปุ๋ย C ที่เติมตอนช่วงเย็น แล้วเติมน้ำให้เต็มถุงน้ำเกลือแล้วตั้งให้หยด 10 หยดต่อนาที (น้ำเกลือจะหมดถุงภายใน 8 ชั่วโมง) ดังนั้นต้องจดไว้ว่าตอนเย็นเติมไว้กี่ cc
ค่า EC
2. ต้องการควบคุม ค่า EC ของแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้คงที่ตลอดเวลาที่ 1.3 โดยใช้เครื่องวัด EC (สีฟ้า) วัดแล้วเติมปุ๋ยA&B อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า (6.00น), เย็น (20.00 น.)
                        EC                              เติม A&B (CC)
                       0.9                                        120
                       1.0                                          90
                       1.1                                          60
                       1.2                                          30
                       1.3                                            0
 
3.  ก่อนเติมปุ๋ย C และ A&B ควรตรวจระดับน้ำในถังล่างของแปลงอนุบาลว่าอยู่ที่ระดับ 1/22/3  ถัง โดยทำดังนี้
– ถ้าระดับน้ำต่ำกว่า 1/2ถังให้เติมน้ำให้ได้ 1/2 ถัง
– ถ้าระดับน้ำสูงกว่า 2/3ถัง ให้ตักน้ำออกไปลดน้ำต้นไม้ก่อน ให้น้ำมาอยู่ที่ระดับ 2/3ถัง
– แล้วจึงเติมปุ๋ย C และ A&B
4. ปล่อยให้ระบบเดินไปประมาณ 15 นาทีแล้วจึงวัดและเติมอีกครั้ง จนได้ค่าที่ต้องการ
5. ถ้าระดับน้ำลดลงผิดสังเกต ควรตรวจดูรอยรั่วและแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงานทันที
6. ถ้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นผิดสังเกต ควรหาสาเหตุ อาจจะเป็นระบบพ่นหมอกทำงานผิดปกติ ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงานทันที
7. การเติมปุ๋ย C  ให้เติมกระจาย ครึ่งหนึ่งที่ถังล่างของแปลงอนุบาล  เพื่อให้ pH ไม่ลดลงอย่างมากในจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผักไฮโดรโปนิกส์
8. การเติมปุ๋ย A&B   ให้เติมปุ๋ย A ที่ถังบน และเติมปุ๋ย B ที่ถังล่างของแลปงอนุบาล เพื่อไม่ให้ปุ๋ย A&B ที่เข้มข้นทำปฏิกิริยากันตกตะกอน

เคล็ดลับการ ปลูกไฮโดรโปนิกส์2

วิธีควบคุมการพ่นหมอกแปลงปลุกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ตอนกลางวัน ควบคุมด้วยอุณหภูมิ เมื่อร้อนเกิน 30° C จะพ่น และเมื่อเย็นลงจะหยุดพ่น
 2. ตอนกลางคืน ตั้งเวลาพ่น 50 นาที พ่น 1 นาที ถ้าอากาศเย็น อาจจะตั้งห่างขึ้น
 3. ถ้าการพ่นผิดปกติ ต้องรายงานทันที อย่าปรับระบบเอง   ต้องปรับตามคำแนะนำโดยละเอียดจาก คนที่เข้าใจระบบควบคุมซึ่งสามารถสั่งการทางโทรศัพท์ได้
 4. ถ้าท่อน้ำระบบพ่นหมอกรั่ว ขาด ต้องแก้ไขทันที ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้รายงาน ขอความช่วยเหลือทันที
เคล็ดลับการ ปลูกไฮโดรโปนิกส์1

วิธีดูแลระบบพ่นหมอกแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ต้องดูแลให้ทุกหัว พ่นได้ดีเป็นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจาย ครอบคลุมพื้นที่ปลูกโดยทั่วถึง โดยการตั้งทิศทางหัวพ่น ทำความสะอาดหัวพ่นและเปลี่ยนหัวพ่น แล้วแต่กรณี
 2. ไม่มีน้ำรั่ว หยด เพราะสิ้นเปลืองถ้าพบน้ำรั่ว หรือหยดต้องแก้ไข หรือรายงานทันที
 3. ในบางครั้งหัวพ่นหมอกบริเวณหัวรับสัญญาณไม่โดนหมอก แก้ไขชั่วคราว โดยการใช้น้ำประปาฉีด บริเวณหัวรับสัญญาณจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งคราว  เนื่องจากทิศทางลม แต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งควรแก้ไขโดย
 4. ย้ายผักที่บังหัวรับสัญญาณออกหรือเปลี่ยนเป็นต้นเล็กลง
 5. ปรับเปลี่ยนผ้าคลุมหัวรับสัญญาณให้เหมาะสม โดยผู้ที่มีความเข้าใจในระบบควบคุม
 6. เปลี่ยนตำแหน่งหัวรับสัญญาณให้เหมาะสม โดยผู้ที่มีความเข้าใจในระบบควบคุม
 7. วิธีดังกล่าว นอกจากประหยัดน้ำแล้ว ต้นผักยังได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้ผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตเร็วและแข็งแรง
 8. ต้องตรวจและล่างไส้กรองระบบพ่นหมอกอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือเมื่อพบว่าการพ่นน้อยลง

วิธีดูแล ระบบน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ปั๊มน้ำทุกตัวต้องทำงาน ทำงานตลอดเวลา (ยกเว้นระบบที่กำลังล้างทำความสะอาดอยู่) เพราะถ้าผักขาดน้ำ ผักจะเหี่ยว และตายใน 3 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าสังเกตเห็นต้นไม้เหี่ยว หรือปั๊มน้ำหยุดเดิน หรือไฟดับ ต้องรีบแก้ไข และถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือทันที ถ้าน้ำไม่ไหลหาจุดอาจจะเป็นเพราะการตีบตัน หรือมีสิ่งสกปรกอุดตันต้องแก้ไข และขอความช่วยเหลือทันที ถ้าทำไม่สำเร็จ
 2. ถ้าระบบน้ำปุ๋ยหยุดทำงาน แต่ระบบพ่นหมอกยังทำงานอยู่ควรตั้งระบบพ่นหมอก ต้นผักอาจจะทนอยู่ได้นานถึง 6 ชั่งโมง วิธีแก้ไขเบื้องต้น คือ เปิดให้เครื่องพ่นหมอกพ่นหมอกให้ถี่ขึ้นหรือตลอดเวลา เพื่อชดเชย จะทำให้ต้นผักไฮโดรโปนิกส์พ้นอันตรายได้
 3. ถ้าระบบพ่นหมอกเสียด้วย ต้องนำน้ำมารดผักด้วยวิธีกรอกน้ำที่หัวราง หรือใช้ฝักบัวรดที่ต้นในระหว่างทำการแก้ไข
 4. ถ้ารู้ว่าจะต้องแก้ไขนานให้หาวัสดุมารองท้ายรางให้เสมอกับหัวราง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ราง Ø 4 ” สีฟ้า ไม่ต้องทำอะไร เพราะเป็นระบบที่มีน้ำขังในระบบอยู่ตลอดเวลา, ราง Ø 3 ” สีขาว ระดับหัว และท้ายรางมีระดับต่างกัน 5 ซม. ดังนั้น ถ้าหาวัสดุมารองด้านน้ำออกท้ายรางสูงขึ้น 8 ซม. ก็จะมีน้ำขังตลอดท่อ ต้นไม้ก็จะได้น้ำตลอดเวลา, รางสี่เหลี่ยมสีขาว และรางอนุบาล ต้องใช้วิธีรดน้ำตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 3 ได้อย่างเดียว เพราะระดับต่างกันถึง 30 ซม.แก้ไขด้วยวิธีรองท้ายรางไม่สามารถทำได้
 5. ต้องถอดไส้กรองปั๊มน้ำออกมาล้างทุกอาทิตย์ โดยช่วงหลังจากที่มีการขาย และย้ายผักทุกครั้งต้องถอดไส้กรองปั๊มมาล้างเพิ่มเติม เพราะจะมีเศษรากและตะไคร่ หลุดเข้าระบบมากกว่าปกติ ถ้าพบว่าสิ่งสกปรกมีมากหรือพบว่าน้ำไหลน้อยลงอาจจะต้องพิจารณาล้างบ่อยขึ้น
 6. ถังที่มีแดดส่องถึง ควรใช้แผ่นไม้อัดหุ้มพลาสติกที่เตรียมไว้ปิดตลอดเวลาเพื่อลดการเกิดตะไคร่
 7. สำหรับแปลงปลูกที่มีถังระบายความร้อน ต้องตรวจดูว่าทำงานปกติหรือไม่ (พัดลมเปิดตลอดเวลาและมีการกระจายของน้ำที่ตกลงมาในถังดี ไม่มีน้ำล้นผิดปกติ) ต้องทำความสะอาดรูท่อกระจายน้ำทุกวัน โดยการเปิดฝาครอบท่อออก แล้วใช้ไม้ทำความสะอาดที่เตรียมไว้ทะลวง จะต้องทำด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียน้ำปุ๋ยไปมาก

เคล็ดลับการ ปลูกไฮโดรโปนิกส์

ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง JMC

JMC Cosmetics Training Center 

“เชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดในยุคนี้ คือการลงทุนเรื่องการผลิตเครื่องสำอางเพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน
ธุรกิจเครื่องสำอางกำลังเติบโตกระโดดก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทำอย่างไรเราจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ ทำอย่างไรธุรกิจ ของเราจะไปรอดในภาวะการแข่งขันที่สูง มาร่วมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณกับเรา

เราสามารถจัดอบรบแบบส่วนตัวหรือจัดเป็นกลุ่ม พร้อมเลือกหัวข้อและระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้เข้าอบรบจะได้ทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเองพร้อมได้รับสูตรผลิตภัณฑ์ ”

Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง เวชสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิว สมุนไพร คุณสมบัติสมุนไพร การสกัดจากสมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติและอื่นๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเครื่องสำอางอย่างจริงจัง การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีที่สุดคุณควรเริ่มต้นด้วยการสำรวจความต้องการของลูกค้าด้วยตัวคุณเองและวางแผนเริ่มต้นให้ดีในทุกส่วนความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจฯ 

ก่อนที่จะลงทุนต้องทำความเข้าใจกับสินค้าให้ดีว่ามีคุณภาพดีพอที่จะวางขายได้หรือยัง เพราะความจริงสิ่งที่คุณจะเริ่มลงทุนเพราะเห็นถึงกำไรที่จะกลับมาแต่หากลืมไปว่า ผู้ประกอบการท่านอื่นๆ ก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นเดี่ยวกับคุณในมุมกลับกันรองสำรวจดูว่าคุณมีลูกค้าตัวจริงอยู่หรือไมเพราะมันไม่ง่ายที่ใครจะยอมควักเงินออกจากกระเป๋ามาซื้อสินค้าจากคุณ

วัตถุประสงค์ของการเรียนและการวางแผนธุรกิจของคุณ

 • เข้าใจส่วนประกอบการทำครีม เชรั่ม เจลพื้นฐาน
 • สามารถวางแผ่นการตลาดได้ชัดเจนขึ้น
 • เข้าใจต้นทุนวัตถุดิบและแหล่งในการซื้อวัตถุดิบในการทำเซรั่ม ครีมบำรุงผิวเพื่อการทดลองหรือเริ่มต้นธุรกิจ
 • สามารถทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถผลิตและทดลองจำหน่ายเพื่อลองตลาดก่อนสั่งผลิตเพื่อทำในรูปแบบธุรกิจได้
 1. เอกสารประกอบการเรียน พื้นฐานผิวหนัง ความหมายของเครื่องสำอาง
 2. วิธีปฎิบัติ หน้าที่สารสำคัญต่างๆ ในการขึ้นสูตรตำรับ
 3. แนะนำบริษัทที่ขายวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาจำหน่ายในประเทศไทย
 4. สอนวิธีการคำนวณต้นทุนครีมเมือเทียบเป็นกิโลกรัม สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 10 เท่า
 5. แนะนำวิธีการเลือกสารสกัด สารออกฤทธิ์ต่างๆมาใส่ในสูตรให้เหมาะสม ออกฤทธิ์ได้ดีเห็นผล
 6. สอนการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานในห้องแลบ
 7. สอนวิธีการตรวจสอบคุณภาพครีม การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การวัดความเป็นกรดด่างของครีมและสภาวะที่เหมาะสม
 8. สอนวิธีการทดสอบคุณภาพ Stability Test เช่น Centifugation, Heating –Cooling Cycle, Viscosity Testing
 9. แนะนำโรงงานที่จัดจำหน่าย กระปุก หลอดครีม ภาชนะบรรจุต่างๆ
 10. แนะนำโรงงานทำฉลาก สติ้กเกอร์ ทำกล่อง สกรีนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 11. แนะนำระบบ GMP โรงงาน
 12. แนะนำเรื่องการตลาด การสร้างแบรนด์
 13. แนะนำการจดทะเบียนโรงงาน การจดทะเบียนผู้ประกอบการ การจดแจ้ง อ.ย
 14. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย ออนไลน์ ออฟไลน์
 15. สอนจนเข้าใจ สามารถกลับไปทำเองได้แน่นอนเรียนจบได้ภายใน 1 วัน
 16. ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว
 17. มีใบประกาศนียบัตรมอบให้
 18. กรณีสามารถเรียนซ้ำได้ โดยจ่ายแค่ 50% ของราคาหลักสูตร
 19. ทางสถาบันมีอุปกรณ์ให้ท่านไม่ต้องเตรียมมา

สอนจากประสบการณ์จริง เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน

1. หลักสูตรยอดนิยม

ดังนี้

1. ครีมมาร์คหน้าขาวใสข้ามคืน (Overnight Whitening Mask Cream)  4,500 บาท

2. ครีมบำรุงผิวหน้าขาวใส ลดฝ้ากระ  (Day and Night Whitening Cream)  4,500 บาท

3. เซรั่มลดเลือนริ้วรอยสูตรเข้มข้น (Anti Wrinkle Concentrated Serum)  4,500 บาท

4. ครีมกันแดดผสมรองพื้น  SPF 50/PA+++  (Sunscreen With Foundation SPF50/PA+++)  4,500 บาท

5. เจลล้างหน้าเพื่อผิวกระจ่างใส (Whitening Cleansing Clear Gel )** 3,000 บาท

*****สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นหลักสูตร 1-4 ราคารวม  18,000 บาท ลดเหลือ 16,000 บาท

แถมหลักสูตรที่ 5 มูลค่าอีก 3,000 บาทฟรี

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5% ทันที

*****เปิดสอนทุกสัปดาห์ *****

หลักสูตรเวชสำอางรักษาสิว

1.เจลล้างหน้า รักษาสิว 3,000 บาท

2.ครีมแต้มสิว 3,000 บาท

3.โทนเนอร์ รักษาสิว 3,000 บาท

4.มาร์คหน้า รักษาสิว 3,500 บาท

5.ครีมกันแดดสำหรับคนเป็นสิว 3,500 บาท

ปกติราคา 16,000 บาท  ลดเหลือ 12,000 บาท

เจลเหลวล้างหน้า (Acne Clear Mild Cleanser)

ช่วยขจัดความมันส่วนเกินและสิ่งสกปรกต้นเหตุหนึ่งของสิว เผยผิวดูกระจ่างใสในการล้างครั้งเดียวไม่ทำให้หน้าแห้งตึง เหมาะสำหรับคนผิวมันและผิวผสม ผสมสารสกัดจากพืชธรรมชาติ 5 ชนิด ช่วยลดความมันบนหน้าได้เป็นอย่างดี กระชับรูขุมขน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบและปลอบประโลมผิว

โทนเนอร์ลดสิวอักเสบสิวอุดตัน (Acne Clear Tightening Toner)

สูตรอ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ด้วยเทคโนโลยี Time release สารสำคัญ Salicylic acid  ใช้ได้แม้คนผิวแพ้ง่าย ช่วยลดการอักเสบของสิว ทำให้หัวสิวแห้งเร็ว ลดรอยแดงและการอักเสบของผิว ช่วยลดจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวและลดสิวอุดตัน ผสมผสานสารสกัดจาก Witch hazelและใบบัวบกช่วยกระชับรูขุมขนและปลอบประโลมผิว

ครีมเจลแต้มสิว (Acne Clear Cream Gel)

ให้สิวหายเพียงข้ามคืน ด้วยเทคโนโลยี Time release สารสำคัญ Salicylic acid  ใช้ได้แม้คนผิวแพ้ง่าย สิวติดสเตียรอยด์ ช่วยลดการอักเสบของสิว ทำให้หัวสิวแห้งเร็ว ลดรอยแดงและการอักเสบของผิว ช่วยลดจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวและลดสิวอุดตัน ผสม วิตามินบี 3 ไฮยาลูรอนิค แอชิดให้ความชุ่มชื้นลดการแห้งลอกของผิว ให้ผิวกระจ่างใส สารสกัดจาก Mushroom ช่วยลดความมันและกระซับรูขุมขน

ครีมมาร์คสิว (Acne Clear Sleeping Mask)

ลดการอักเสบ บวมแดงของสิวเพียงข้ามคืน ทำให้หัวสิวยุบแห้งเร็วมาก เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นสิวเรื้อรัง สิวติดสเตียรอยด์ สิวอักเสบและสิวอุดตัน ใช้ได้แม้คนผิวแพ้ง่าย ผสม Thermal Heilmoor Clay จากทะเลสาบน้ำลึกที่อยู่บนเทือกเขาประเทศออสเตรีย มีปริมาณกรดอะมิโนสูงและไฟดตสเตอรอล  ผสานคุณค่าจากพืชสมุนไพรอีก 7 ชนิดและ Telmesteine ลดอาการแพ้และการอักเสบของผิวได้อย่างดี

3. หลักสูตรเครื่องสำอางสมุนไพรไทยธรรมชาติ

แชมพูสมุนไพรไทยยอดนิยม 3,500 บาท

ครีมนวดผมสมุนไพรไทย 3,500 บาท

ครีมบำรุงผิวสมุนไพรไทย 3,500 บาท

น้ำยาล้างจาน สูตรสมุนไพรไทย 2,500 บาท

น้ำยาปรับผ้านุ่ม 3,000 บาท

ยาหม่อง 3,000 บาท

ปกติ 19,000 บาท เหลือ 13,500 บาท

เรายังให้บริการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้

เปิดอบรม “หลักสูตรการผลิตเครื่องสำอางเบื้องต้น”   (Fundamental Cosmetic Courses)

โดยสอน 5 หลักสูตรยอดนิยม ดังนี้

1. เจลทำความสะอาดผิวหน้า ผสมคอลลาเจนสด วิตามินซี ทองคำ (Cleansing Gel plus Collagen Vit C & Gold)

2. ครีมหน้าขาวใส ผสมคอลลาเจนสด วิตามินซี ทองคำ (Whitening Cream plus Collagen Vit C & Gold)

3. เซรั่มลดริ้วรอย ผสมคอลลาเจนสด วิตามินซี ทองคำ (Anti Aging Serum plus Collagen Vit C & Gold

4. ครีมกันแดดบีบี  ผสมคอลลาเจนสด วิตามินซี ทองคำ (BB Sunscreen plus Collagen  Vit C & Gold)

5. เจลแต้มสิวอักเสบผสมสมุนไพรเข้มข้น (Acne Clear Gel plus Herbal)

*****สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นพิเศษ!!   ลดราคา 30  %

                   5 หลักสูตร จาก 12,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท                   

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%

เปิดอบรม หลักสูตรการผลิตเครื่องสำอางขั้นสูง ( Advanced Cosmetic Courses)

โดยสอน 7 หลักสูตรยอดนิยม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง สูตรน้ำ(Make up Clear Cleansing Water)

เจลล้างหน้าเพื่อผิวกระจ่างใส (Whitening Cleansing Gel)

โทนเนอร์กระชับรูขุมขน (Pore minimizing Toner)

เอสเซ้นท์บำรุงผิงหน้า (Brightening Essence)

ครีมบำรุงผิวหน้า เพื่อลดฝ้า กระ จุดด่างดำ (Melasma Whitening Cream)

เซรั่มบำรุงผิวหน้า เพื่อลดริ้วรอย เติมความชุ่มชื่น(Anti – Aging Serum)

ครีมกันแดดเนื้อมูส (Sunscreen Mousse Cream)

***** สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 30%   

                         7 หลักสูตร  ลดเหลือ 18,000 บาท              

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%

เปิดอบรมหลักสูตรทำครีมกันแดด 5 สูตรยอดนิยม ( Sunscreen Product Courses)

โดยสอน 5 หลักสูตรยอดนิยม ดังนี้

ครีมกันแดดเนื้อมูสใยไหม  SPF 50/PA+++ (Mousse Sunscreen SPF 50/PA+++)

ครีมกันแดดน้ำแตก SPF 50 (Water Drop Sunscreen Cream SPF50)

ครีมกันแดด อิมัลชั่น  SPF 50/PA+++Emultion Sunscreen SPF 50/PA+++

กันแดดเนื้อบางเบา SPF 50 (Water in Silicone Sunscreen SPF50)

ครีมกันแดด SPF30 (Sunscreen Lotion SPF 30)

สอนโดย

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง

 พร้อมให้คำปรึกษา **ฟรี เรื่องการสร้างแบรนด์ การทำตลาดเครื่องสำอางและการขึ้นทะเบียน อย **

สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นพิเศษ!!   ลดราคา  33 % 

5 หลักสูตร 

จาก 18,000 บาท ลดเหลือ 16,000  บาท                  

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%

เปิดอบรม “หลักสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

Baby Product Courses)

โดยสอน 5 หลักสูตรยอดนิยม ดังนี้

1. ครีมกันแดดเนื้อบางเบา สูตรอ่อนโยน  SPF 30 Baby  Mild  Sunscreen SPF 30

2. สบู่เหลวทำความสะอาด เส้นผมและร่างกาย Baby Head to Toe Wash

3. โลชั่นบำรุงผิวลดการแพ้   ผดผื่น คัน Anti-Rash  Lotion

4. น้ำมันบำรุงผิวสูตรออร์แกนิค Organic Baby Oil

5. โลชั่นบำรุงผิวสูตรโปรตีน   นม Baby  Lotion  milk Protien   

สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นพิเศษ!!   ลดราคา  33% 

                       5 หลักสูตร  จาก 18,000 บาท ลดเหลือ 14,000  บาท                   

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%

เปิดอบรม “หลักสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับสิว ผิวแพ้ง่าย”

(Acne & Sensitive Skin Product Courses)

โดยสอน 5 หลักสูตรยอดนิยม ดังนี้

1. ครีมกันแดดสำหรับคนเป็นสิว (Sunscreen for Acne & Sensitive Skin)

2. ครีมมาร์คสิวและฟื้นฟูสภาพผิว (Acne & Repairing Cream Mask)

3. ครีมเจลแต้มสิวอักเสบ สิวอุดตัน (Acne & Extra Mild Cream Gel)

4. โทนเนอร์ลดสิวอักเสบสิวอุดตัน(Acne & Extra Mild  Toner)

5. เจลเหลวล้างหน้า (Acne & Extra Clear Mild Cleanser)

สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****

โปรโมชั่นพิเศษ!!   ลดราคา 30 %

5 หลักสูตร 

จาก 16,000 บาท ลดเหลือ 14,000  บาท       

สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%

เปิดอบรม “ หลักสูตรการผลิตสบู่   

(Advanced Soap Course)

จุดเด่น 

“เรียนเข้าใจได้  แม้ไม่มีพื้นฐาน

ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน  สามารถทำได้จริง

สามารถพัฒนาสูตรได้มากกว่า  100 สูตร”

“สอนทุกเทคนิค  ไม่มีกั๊ก”

เรียนจบภายใน 1  วัน รับสบู่กลับไปใช้ที่บ้าน”

แนะนำบริษัทขายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

 

เหมาะสำหรับ

– ผู้เริ่มต้นทำสบู่   เพื่อใช้เอง

 ผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม  

– ผู้ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่แล้ว

– ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ตัวเอง

สอนโดย

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางโดยตรง  ประสบการณ์ 10 ปี

 พร้อมให้คำปรึกษา **ฟรี เรื่องการสร้างแบรนด์ การทำตลาดเครื่องสำอางและการขึ้นทะเบียน อย **

โปรโมชั่นพิเศษ!!  จับคู่คอร์สสบู่ยอดฮิต

โดยสอน 4 หลักสูตร ดังนี้

คู่ที่ 1: 5,900 บาท

1.สบู่กลีเซอรีน  (Melt and Pour Glycerine  Soap)  ราคา  3,500 บาท

สูตรลดเลือนริ้วรอย  เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว

สูตรลดความหมองคล้ำ  ฝ้า  กระ จุดด่างดำ ให้ผิวกระจ่างใส

สูตรแฟนซี  หลากสีสัน

2.สบู่น้ำมัน (Natural Soap)ราคา  4,500  บาท

สูตรบำรุงผิวจากสมุนไพรไทย

สูตรลดสิว ลดฝ้ากระ ให้ผิวกระจ่างใส

สูตรลดเลือนริ้วรอย  เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว

คู่ที่ 2: 7,900 บาท

3.สบู่อะมิโน ใสดุจคริสตัล  (Amino Soap Base)   ราคา 5,000 บาท

4.สบู่เจลลี่  เด้งๆ  ดึ๋งๆ  (Jelly  Soap  Base)  ราคา  4,000  บาท    

สูตรผิวบอบบางแพ้ง่าย

สูตรบำรุงผิวนุ่ม  ชุ่มชื้น

สูตรหน้าขาวกระจ่างใส  ไร้สิว

สามารถแยกเรียนเป็นหลักสูตรได้*****สมัครเรียน 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 5%*****เปิดสอนทุกสัปดาห์ *****📌สนใจเรียนคอร์ทำสบู่ เครื่องสำอางทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัวทักมาได้เลยครับ ยินดีให้บริการครับ

****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่****

ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง JMC

(JMC Cosmetic Training Center)

Managing Director

Tel: 083-007-8589, Line ID: careandliving

https://www.facebook.com/JMC-Cosmetic-Training-Center-113166417038006/

สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง

อาคารเลขที่ 88/22 หมู่บ้าน เนอวานา พาร์ค (Nirvana Park)

ซ. รามคำแหง 53 ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 10310

มีฝ่าย R&D 
พัฒนาสูตร และผู้เชี่ยวชาญดูแล อย่างใกล้ชิด

JMC ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง หลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณเอง

маска хамелеон wh 9801

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 45 วันเก็บเกี่ยว ตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics