ปิดเมนู
หน้าแรก

เกษตรพังงาปลูกไม้ยืนต้นเก็บใบขายรายได้งาม

เปิดอ่าน 401 views

เกษตรพังงาปลูกไม้ยืนต้นเก็บใบขายรายได้งาม

เกษตรพังงาปลูกไม้ยืนต้นเก็บใบขายรายได้งาม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตร ต.ถ้ำน้ำผุด พังงาใช้พื้นที่ 1ไร่เศษ ปลูกไม้ยืนต้นเก็บใบขาย สร้างรายได้งามและยั่งยืน

ที่บริเวณริมคลองพังงา บ้านฝ่ายท่า ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายสมจิตร ช่างทอง อายุ68 ปี เกษตรกรวัยเกษียนชาวตลาดพังงา ได้ใช้พื้นที่ 1ไร่เศษ ปลูกต้นกาหยี หรือต้นมะม่วงหิมพานต์ และต้นจิกนา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ทำการตัดแต่งกิ่ง เพื่อเก็บใบอ่อนขาย สามารถสร้างรายได้วันละ 500-2,000 บาท ซึ่งปัจจุบันผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางที่มารับไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง

นายสมจิตร เผยว่า รู้สึกมีความสุขกับการทำการเกษตรแบบนี้ เพราะไม่ต้องดูแลวุ่นวายมาก แต่เดิมนั้นตนเองปลูกพืชผักล้มลุกแบบทั่วๆไปขาย ซึ่งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุน มีความยุ่งยากในการดูแล จึงเริ่มคิดปลูกพืชยืนต้นเก็บใบอ่อนขายเมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว พร้อมกับเริ่มลงมือทำโดยการรวบรวมพันธุ์ต้นกาหยี หรือมะม่วงหิมพานต์และต้นจิกนา ลงปลูกในพื้นที่ คอยตัดแต่งกิ่งและตัดใบอ่อนออกขาย ซึ่งสามารถตัดใบอ่อนขายได้ทุกวัน โดยนำมาขายเป็นมัดๆละ 5 บาท บางช่วงสามารถตัดขายได้ถึง 400 มัด ซึ่งรายได้สามารถเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเกษตรแบบทางรอดอีกประเภทหนึ่ง

 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรพังงาปลูกไม้ยืนต้นเก็บใบขายรายได้งาม