ปิดเมนู
หน้าแรก

จำหน่ายเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ Multi Purpose Shredder

เปิดอ่าน 4,253 views

จำหน่ายเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ 

Multi Purpose Shredder

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

สุดยอดเครื่องสับเอนกประสงค์ระบบ Disc ทำงานร่วมกับ Hammer Mill(สิทธิบัตร) ทำงานได้มากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในเครื่องเดียว

 • ระบบใบมีด Disc ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ ทนแรงเฉือนและเสียดสีเป็นพิเศษ ให้ความแข็งถึง 60 HRC. สามารถลับคมได้มากครั้งและอายุยาวนานกว่า
 • ระบบ Hammer Mill ทำจากเหล็กกล้า มีความแข็งไม่น้อยกว่า 40 HRC. อายุทนทานหลายปี สามารถหมุนตัวไปมาเพื่อลดแรงปะทะขณะย่อย ลดการเสียหายของเครื่องจักร ทำให้วัสดุแทบทุกชนิดแตกป่นได้ในระยะที่รวดเร็ว

 

 • สามารถติดตัง เครืองยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 แรง 380 V.ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวียง แบบอิสระ
 • สามารถสับย่อยวัสดุได้ทุกชนิด
 • เครื่องสับย่อยกิ่งไม้สด และกิ่งไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.
 • ขนาดของเครือง กxยxส(ซม.) 134 x 225 x 160 ซม. นําหนักโดยประมาณ 450 กก.
“ด้วยการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ทำให้เราได้เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรทุกพื้นที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้รอบตัว มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์, อาหารสัตว์ และอาชีพเสริมอีกมากมาย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้และสุขภาพดี โดยยึดหลักพึ่งพาตนเอง ปลอดสารพิษ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า″
ด้วยคุณสมบัติมากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในตัวเดียวกัน ได้แก่
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-6 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับรุ่นและแรงม้า)
 • เครื่องย่อยหญ้าขนได้ทุกชนิด ฟางข้าว, ซังข้าวโพด
 • เครื่องย่อยกาบมะพร้าว ตีขุย, หั่นหยาบ, แยกเส้นใยในตัวเดียว
 • เครื่องย่อยพืชฉ่ำน้ำ เช่น ต้นกล้วย ผัดตบชวา และขยะสด
 • เครื่องย่อยทะลายปาล์ม, กิ่งปาล์ม
 • เครื่องตีดิน, มูลสัตว์ และปุ๋ยหมัก
 • เครื่องบดทำอาหารสัตว์ เช่น ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ
 • เครื่องบดย่อยกระดูกสัตว์, เปลือกหอย, กระดองปู
 • เครื่องบดสมุนไพร ฯลฯ
 • เครื่องบดพลาสติก เพื่อรีไซเคิล
* รุ่นพิเศษ! สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย

MODEL : 2ECM

 

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2-3 แรง 220 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับ และ2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 50 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 300 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 102 x 120 x 100 น้ำหนักโดยประมาณ 180 กก.

MODEL : 2 ECM 1

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7 แรง 380 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับและ2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อย ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 75 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 500 กก./ชม. ลงมาขึ้นอยู่กับวัสดุความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 122 x 150 x 130 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 350 กก.

MODEL : 2EMH

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7-10 แรง 380 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 1 ใบมีดสับ และ18 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 75 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 500 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 122 x 150 x 130 น้ำหนักโดยประมาณ 370 กก.

MODEL : 2EMH 1S

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 10-16 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 1 ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 1,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 120 x 225 x 185 น้ำหนักโดยประมาณ 600 กก.
 • * รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*
 • จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชิ้นทั้งเปียกและแห้งได้

MODEL : 2ECM T1

 • ย่อยก้านปาลม์ขนาดใหญ่และทลายปาล์มใหญ่ได้
 • สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 20 แรงขึ้นไป
 • ระบบ Disc Chipper + Jaw + Breaker มี 2 ใบ และ 2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 1,800กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 168 x 220 x 140 น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.

MODEL : 2EMH T1

 • สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไป
 • ระบบ Disc Chipper +Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 115 x 220 x 160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 400 กก.

MODEL : 2EMH T1S

 • สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไปได้,เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้ในเครื่องเดียวกัน
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 160 x 225 x 160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.

MODEL : 2EMH T2

 • สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 30 แรงขึ้นไปได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 2 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 2,500กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 145 x 225 x 200 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,600 กก.
 • เหมาะสำหรับงานหนักหรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เน้นความรวดเร็วในการทำงาน
 • จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชนิดทั้งเปียกและแห้งได้และสามารถเอนเครื่องไปด้านหลังเพื่อสะดวกในการใส่ก้านปาล์มยาว ๆ ในแนวราบได้

Model : 2 EMH 2S

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 21 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 20 แรง 380 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 1,800 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 134 x 225 x 195 น้ำหนักโดยประมาณ 830 กก.
 • * รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*

Model : 2 EMH 3 เครื่องสับย่อยขนาดใหญ่

 • สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรง 380 v. ได้
 • ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงแบบอิสระ
 • สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
 • ความสามารถในการสับย่อย 3,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 145 x 310 x 220 น้ำหนักโดยประมาณ 3,000 กก.

Model : 2 ESHR 1 เครื่องลับใบมีด

 • เครื่องลับใบมีดสำหรับเครื่องสับย่อยทุกรุ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานจะขาดมิได้
 • เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ผลิตเครื่่องลับมีดมารองรับในราคาที่ถูก เพื่อให้เครื่องย่อยของท่านทำงานได้เหมือนซื้อมาใหม่ ๆ
 • ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1.5 แรง 2,200 v.
 • ขนาดของเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 48 x 70 x 120 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ70 กก.


Model : 2 EMIX 1 ถังผสมปุ๋ย

 • ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 3 แรง 2200 v.
 • ขนาดความจุ 400 ลิตร
 • ขนาดเครื่อง ก x ย x ส (ซม.) 114 x 156 x 120 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 320 กก.

MODEL : 2EMCT

เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการหั่น โดยชิ้นงานไม่ซ้ำสามารถปรับความยาวชิ้นงานได้ โดยเครื่องจะดึงชิ้นงานเข้าไปเองโดยไม่มีการลื่นไถลเพราะตัวกดชิ้นงานจะขึ้นลงอัตโนมัติตามสภาพรูปทรงของวัสดุ ทำให้ไม่กินกำลังเครื่องยนต์

 • สามารถหั่นชิ้นงานไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน เช่น ก้านมะพร้าว,ก้านสละ,ก้านปาล์ม,หั่นฟางและกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้น ๆ
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหั่นทำอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ย เช่น ต้นกล้วย,ผักตบชวา,กระถิน,ผักบุ้ง,ข้าวโพดฯลฯ
 • วัสดุออกจะพ่นออกมาด้วยแรงลม สามารถหั่นแล้วพ่นขึ้นรถได้เลย (เฉพาะรุ่นแบบท่อส่ง)
 • โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
 • ใบมีดทำจากเหล็กเกรดพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานที่คงทานและยาวนาน
 • เครื่องต้นกำลังสามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว,มอเตอร์หรือ PTO จากรถแทรกเตอร์
 • สามารถปรับความยาวของชิ้นงานได้ตามความต้องการ
Model Motor (hp) Machine Capacity Max.Dia. of Wood Max of Corn Bunch Disc System Dimension (WxLxHcm.) Weight
2EMC 1 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x230x135 450 Kg.
2EMC 2 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x510x235 650 Kg.
2EMC T1 15 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 125x210x135 450 Kg.

 новое купить подарки

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จำหน่ายเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ Multi Purpose Shredder