ปิดเมนู
หน้าแรก

7 ข้อผิดพลาดพบบ่อยในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เปิดอ่าน 110 views

7 ข้อผิดพลาดพบบ่อยในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

มาลองสำรวจตัวเองกันหน่อยเวลาใช้ภาษาอังกฤษ ในเรื่องไวยากรณ์ที่หลายๆ อาจจะรู้ แต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่พลาดกันไปบ้าง

1. It’s or Its

ตัวอย่างที่ใช้ผิด:The spider spun it’s web. Its a very beautiful house.

Tip: Its, แบบไม่มี apostrophe เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ในตัวอย่างข้างต้น เราควรใช้คำบ่งบอกหรือแสดงความเป็นเจ้าของ (Possesive) “its” เพื่อพูดถึง spider’s web เนื่องจากใยแมงมุมเป็นของแมงมุม

“It’s,” แบบมี apostrophe เป็นรูปย่อของ “it is” หรือ “it has.” เมื่อพูดถึงความสวยงามของบ้าน เราควรใช้ประโยคว่า it is a very beautiful house หรือใช้ตัวย่อ “it’s ไม่ใช่ “its”

ตัวอย่างที่ถูกต้อง: The spider spun its web. It’s a very beautiful house.

2. Subject-verb Agreement

ตัวอย่างที่ใช้ผิด: The list of items are on the desk.

Tip: Subject-verb Agreement หมายถึง ความสอดคล้องกันของประธานกับกริยา ในประโยคตัวอย่างด้านบน the list of items เป็นคำเอกพจน์ ดังนั้น เราควรใช้ “is” ไม่ใช่ “are”
ตัวอย่างที่ถูกต้อง: The list of items is on the desk.

3. Gone หรือ Went

ตัวอย่างที่ใช้ผิด: She had already went to the bathroom before they got in the car.

Tip: หากเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าควรใช้ “gone” หรือ “went” ให้จำไว้ง่ายๆว่า “gone” ต้องมีคำกริยาช่วย (Auxiliary verb) มาก่อนเสมอ Auxiliary verbs ได้แก่ has, have, had, is, am, are, was, were, be.

ส่วนคำว่า “went” นั้นไม่จำเป็นต้องมี auxiliary verb มาอยู่ก่อนหน้า

ในประโยคตัวอย่างด้านบน ใช้ “went” ถึงแม้ว่าจะมี auxiliary verb “had” อยู่แล้ว เราจึงต้องแก้ให้ถูกต้องโดยแก้จาก “went” เป็น “gone”

ตัวอย่างที่ถูกต้อง: She had already gone to the bathroom before they got in the car.

4. Watch, Look, See

ตัวอย่างที่ผิด: Stop watching my private journal. / I look at the snow falling. / I don’t play tennis, but I look at them playing every day.

Tip: เรามักจะสับสนในการเลือกใช้คำเหล่านี้ “See,” “look” and “watch” อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง แต่ละคำนำมาใช้ในสถานการณ์แตกต่างกัน ดังนี้

Look — เป็นการมองหาบางอย่างเพื่อเหตุผล มองด้วยความตั้งใจ บางครั้งจะใช้เป็นคำสั่งหรือคำขอร้อง

See — การมองเห็นบางสิ่งที่เข้ามาในสายตาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนามองหา

Watch — เป็นการดูบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างพินิจพิเคราะห์ ดูเป็นเวลานาน ๆ

ตัวอย่างที่ถูกต้อง: Stop looking at my private journal. / I watch the snow falling. / I don’t play tennis, but I see them playing every day.

5. Since หรือ For

ตัวอย่างที่ใช้ผิด: I have known him for always. I saw him since last year.

Tip: เราจะใช้ “for” เมื่อไม่จำเป็นต้องคิดคำนวณระยะเวลา เนื่องจากระยะเวลานั้นได้ถูกระบุไว้ในประโยคอยู่แล้ว แต่เราใช้ “since” เมื่อต้องคิดคำนวณระยะเวลา เนื่องจากจะมีแค่คำบอกเวลาเริ่มต้นเท่านั้น

ตัวอย่างที่ถูกต้อง: I have lived here for two months. (ไม่จำเป็นต้องคำนวณระยะเวลา เนื่องจากมีการระบุระยะเวลา “two months” ไว้อยู่แล้ว / I have lived here since 1975. (จำเป็นต้องคำนวณระยะเวลา หากอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งบอกไว้เพียงระยะเวลาเริ่มต้น—คิดคำนวณมาถึงระยะเวลาปัจจุบันในปี 2019)

6. Run-on Sentences

ตัวอย่างที่ใช้ผิด: I am a woman and I am a good mother and I am an office worker.

Tip: Run-on Sentences หมายถึง ประโยคย่อยอิสระสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดย

ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือคำเชื่อมระหว่างกัน จึงทำให้ผิดไวยากรณ์และสื่อความหมายไม่ชัดเจน

ตัวอย่างประโยคด้านบนนั้นขาด “.” หลังจากคำว่า “women” และประโยคควรเป็นสองประโยคที่แยกออกจากกัน

ตัวอย่างที่ถูกต้อง: I am a woman. I am a good mother and an office worker.

7. Punctuation

ตัวอย่างที่ใช้ผิด (จากจดหมายทางการ): Dear Mrs. Jones: I am still interested in the job and want to thank you for the interview! I hope you will consider me for the following programs, A, B and C.

Tip: ในตัวอย่างด้านบน เมื่อกล่าวถึง Mrs. Jones, ควรใส่ Comma (,)

Colon (:) ใช้เพื่อแจกแจงสิ่งต่างๆ เพื่ออธิบายว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องการพูดถึง หรือใช้เมื่อตามด้วยลิสท์รายชื่อของบางสิ่งทีละอัน โดยเรียงเป็นข้อๆ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation point) อาจดูไม่เป็นมืออาชีพ บ่อยครั้งที่นำมาใช้เพื่อจะใช้เพื่อแสดงความโกรธ ความประหลาดใจ หรือความประหลาดใจ
ตัวอย่างที่ถูกต้อง: Dear Mrs. Jones, I am still interested in the job, and I wanted to thank you for the interview. I hope you will consider me for the following programs: A, B, and C.

Subscribe: ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และรับข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับท่านได้ที่:
https://airtable.com/shri9ktFiY7VndjKg

ติดตามช่อง Youtube ของเราได้ที่: https://www.youtube.com/channel/UCCXXih5pCl795hYy6RN8d8w?view_as=subscriber

Yhub – เพจสำหรับให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลคุณภาพสำหรับเยาวชนไทยที่กำลังค้นหาโอกาสให้ตัวเอง #Yhub #Thaiyouthhub #English #YhubEnglish #Grammar #TOEIC #IELTS #TOEFL #Learn #Skill #เรียนภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 7 ข้อผิดพลาดพบบ่อยในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สามารถหลีกเลี่ยงได้