ปิดเมนู
หน้าแรก

“เริ่มต้น” ในภาษาอังกฤษ “Begin กับ Start” ใช้ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 177 views

“เริ่มต้น” ในภาษาอังกฤษ “Begin กับ Start” ใช้ต่างกันอย่างไร

คำว่า “Begin กับ Start” แปลว่า “เริ่มต้น” เหมือนกัน อีกทั้งยังเป็นคำกริยาเหมือนกันด้วย แต่ในความเหมือนก็มีความต่าง มาดูกันค่ะว่า คำว่า “เริ่มต้น” ในภาษาอังกฤษ “Begin กับ Start” ใช้ต่างกันอย่างไร 

ใช้ Begin เท่านั้น ในเหตุการณ์เหล่านี้

เราควรใช้ Begin ในกรณีที่ต้องการความเป็นทางการ เป็นแบบแผน หรือใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด และจะใช้กับรูปประโยคดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการกล่าวว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร

     The September 11 attacks began in New York City. 
     (เหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน เริ่มต้นขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก)

     The French Revolution began on 5 May 1789.
     (การปฎิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1789)

เมื่อต้องการเริ่มต้นการพูด 

     The president began to deliver a speech in the meeting.
     (ท่านประธานเริ่มต้นให้โอวาทในการประชุม)

เริ่มต้นใช้ Start เมื่อไรดี

เราจะใช้ Start ในภาษาพูด และในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

เมื่อเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างและต่อเนื่องไป เช่น

     I’ve started a job as an accountant.
     (ฉันเริ่มต้นงานด้วยการเป็นนักบัญชี)

     She started a new life in Paris.
     (เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปารีส)

เมื่อก่อตั้งบริษัทหรือเริ่มทำธุรกิจ

     She was starting her online business when she quit her job.
     (เธอเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของเธอเมื่อเธอออกจากงาน)

     Steve Jobs started the company in April 1976.
     (สตีฟ จ็อบส์เริ่มเปิดบริษัทในเดือนเมษายน 1976)

เมื่อเริ่มต้นเหตุการณ์ เช่น เริ่มต้นเกมการแข่งขัน โรงเรียนเปิด การประชุมเริ่มขึ้น เช่น

     While everybody was sitting in front of the TV, the football game started.
     (ขณะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่หน้าทีวี การแข่งขันฟุตบอลก็ได้เริ่มต้นขึ้น)

     The school started at 8 A.M.
     (โรงเรียนเริ่มเรียนเมื่อเวลา 8 นาฬิกา)

     While the meeting was starting, the president arrived.
     (ขณะที่การประชุมเริ่มต้นขึ้น ท่านประธานก็มาถึง)

คงได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันสองคำนี้แล้วนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหม แล้วพบกันใหม่

Cr. trueplookpanya.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เริ่มต้น” ในภาษาอังกฤษ “Begin กับ Start” ใช้ต่างกันอย่างไร