ปิดเมนู
หน้าแรก

เคล็ดลับหน้าเด็ก

เปิดอ่าน 700 views

เคล็ดลับหน้าเด็ก

ถ้าคุณอยากหน้าเด็กตลอดกาล เคล็ดลับง่ายๆ ก็คือ การสร้างความสมดุลให้ชีวิต ใช้ชีวิตแบบไม่เครียดทั้งชีวิตที่ทำงาน และชีวิตที่บ้าน ผลการวิจัยล่าสุดระบุว่า ความเครียดจะมีผลน้อยมากต่อสุขภาพโดยรวม หากคุณรู้จักควบคุมมันให้อยู่หมัด โดย เดวิด อัลเมดา ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนามนุษย์และการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวของเพนน์สเตท บอกว่า จริงๆ แล้วคนเราสามารถบอกทิศทางด้านสุขภาพของเราในอีกสิบปีข้างหน้าได้ โดยการวัดจากสถานการณ์ทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน และประเมินตัวเองว่าเราเครียดมากเกินไปสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือเปล่า ผลการศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 คน โดยมีคำถามที่นักวิจัยถามกลุ่มตัวอย่าง เช่น สถานการณ์การขึ้นลงของอารมณ์ในแต่ละวัน การรับมือกับเรื่องเครียดในชีวิตประจำวัน และเรื่องสุขภาพทั่วไป

นักวิจัยค้นพบว่าคนที่ปล่อยตัวเองให้จมปลักอยู่กับความเครียดในแต่ละวัน โดยความเครียดมักเกิดจากเรื่องทำงาน และเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา สุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างสูงทีเดียว นักวิจัยบอกว่าสำหรับคนวัยทำงาน การพยายามรับมือกับปัญหารอบตัวถือเป็นสิ่งสำคัญมาก บางคนมีงานทำในแต่ละวันไม่มาก แต่เป็นคนที่มองอะไรในแง่ลบไปหมด อาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพที่หนักหน่วงกว่าคนที่มีปริมาณงานเท่ากัน ทว่าเป็นคนมองอะไรในแง่บวกมากกว่าก็เป็นได้

เดวิดเสริมว่าจากผลการวิจัยได้ชี้ชัดว่าคนทั่วไปมี 2 แบบ กล่าวคือ กลุ่มหนึ่งเมื่อเจอกับสถานการณ์ความเครียด พวกเขาจะปล่อยให้ความเครียดคอยเกาะติดตัวเอาไว้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะค่อยๆ ปล่อยให้ความเครียดสลายออกไปจากตัวเขา ให้คำแนะนำว่าคนเราไม่ควรจะหลีกหนีปัญหาในชีวิต สิ่งที่เราควรทำคือ เรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาในแง่มุมบวก และค่อยๆ แก้ไขไปในทิศทางที่สร้างสรรค์มากกว่าจะเป็นไปในทิศทางลบ

ข้อมูล นิตยสาร Men’s Health ฉบับเดือนมกราคม 2556

ภาพจาก pixabay.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เคล็ดลับหน้าเด็ก