ปิดเมนู
หน้าแรก

เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษ (Traffic Sign)

เปิดอ่าน 16,714 views

เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษ (Traffic Sign)

 

เครื่องหมายจราจร ภาษาอังกฤษ (Traffic Sign) ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร อ่านว่าอะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ทั้งป้ายจราจรสัญญาณเตือน บางป้ายสำหรับให้ข้อมูล หรือป้ายบังคับ เช่น ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือป้ายจราจรบอกว่าห้ามทำต่างๆ มาดูกันว่าภาษาอังกฤษ เรียกป้ายจราจรเหล่านี้อย่างไร จากศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ป้ายจราจรภาษาอังกฤษแปลไทย
Airport แอร์’พอร์ท สนามบิน
All Vehicles Prohibited ออล-วีเคิล-โพรฮิบ’บิท ห้ามรถทุกชนิดผ่าน
Bar บาร์ ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, ร้านเหล้า, บาร์
Bike Lane ไบคฺ-เลน ทางสำหรับรถจักรยาน
Bus & Taxi บัส-แอนดฺ-แทค’ซี สำหรับรถประจำทาง และแท๊กซี่
Car Rental คาร์-เรน’เทิล รถเช่า (รถยนต์ให้เช่า)
Caution Cliff Ahead คอ’เชิน-คลีฟ-อะเฮด ระวังหน้าผาข้างหน้า
Caution Deer Crossing คอ’เชิน-เดียร์-ครอสซิง ระวังกวางข้ามถนน
Caution Poison คอ’เชิน-พอย’เซิน ระวังสารพิษ, ระวังสารเคมี
Caution Radiation Area คอ’เชิน-เรดิเอ’เชิน-แอ’เรีย ระวังสารกัมมันตรังสี
Coffee Shop คอฟฟิ-ชอพฺ ร้านกาแฟ
Crossroads ครอสโรดสฺ สี่แยก
Danger High Voltage เดน’เจอะ-ไฮ-โวล’ทิจฺ ระวังไฟฟ้าแรงสูง
Dangerous Bend เดน’เจอรัส-เบนดฺ ระวังอันตราย ทางโค้งหักศอก
Dual Carriage Way End ดู’เอิล-แคริเอจ-เวย์-เอนดฺ สิ้นสุดทางคู่
Exit เอค’ซิท ทางออก
Flooded ฟลัดดิด พื้นที่น้ำท่วมขัง
Hump Bridge ฮัมพฺ-บริดจฺ สะพานยกระดับ
Left Winding Road เลฟทฺ-ไว’ดิง-โรดฺ ทางคด ด้านซ้าย
Maze เมซฺ ทางคดเคี้ยว
Narrow Bridge แน’โร-บริดจฺ สะพานแคบ
Narrow Road แน’โร-โรด ทางแคบ, ถนนแคบ
No Audible โน-ออ’ดิเบิล ห้ามใช้เสียง, ห้ามบีบแตร
No Bikes โน-ไบคฺ ห้ามรถจักรยาน
No Double Parking โน-ดับ’เบิล-พาร์ค’คิง ห้ามจอดรถซ้อนคัน
No Entry โน-เอน’ทรี ห้ามเข้า
No Over Taking โน-โอ’เวอะ-เทค’คิง ห้ามแซง
No Parking โน-พาร์คคิง ห้ามจอดรถ
No Passing Zone โน-พา’ซิง-โซน เขตห้ามผ่าน
No Pedestrians โน-พะเดส’เทรียน ห้ามเดินข้าม, ห้ามเดินเท้า
No Standing and Parking โน-สแทน’ดิง-แอนดฺ-พาร์ค’คิง ห้ามยืน, ห้ามหยุด, ห้ามจอด
No Turn Left โน-เทิร์น-เลฟทฺ ห้ามเลี้ยวซ้าย
No Turn Right โน-เทิร์น-ไรทฮ ห้ามเลี้ยวขวา
No U – Turn โน-ยู-เทิร์น ห้ามกลับรถ, ห้ามเลี้ยวรถกลับ (ห้ามวนรถกลับเป็นตัว U)
One Way วัน-เว ให้เดินรถทางเดียว (ห้ามสวนทาง)
One Way Traffic วัน-เว-แทรฟ’ฟิค เดินรถทางเดียว
Pedestrian Crossing พะเดส’เทรียน-ครอสซิง ทางม้าลาย (สำหรับผู้เดินทางเท้า)
Railway Crossing เรล’เวย์-ครอสซิง ข้ามทางรถไฟ
Railway Crossing Without Gate เรล’เวย์-ครอสซิง-วิธ’เอาทฺ-เกท ทางรถไฟข้างหน้า ไม่มีเครื่องกั้น
Reduce Speed รีดิวซฺ’-สพีด ลดความเร็ว
Right Tune Split ไรทฺ-ทูน-สพลิท ทางแยกด้านขวาข้างหน้า
Right Winding Road ไรทฺ-ไว’ดิง-โรดฺ ทางคด ด้านขวา
Road Closed Ahead โรด-โคลสดฺ-อะเฮด ถนนปิดด้านหน้า
Road narrows on right โรด-แน’โร-สฺ-ออน-ไรทฺ ถนนทางด้านขวาแคบลง
Road Work Ahead โรด-เวิร์ค-อะเฮด ด้านหน้ามีการสร้างถนน
Roundabout Ahead เรานดฺ’อะเบาทฺ-อะเฮด วงเวียนข้างหน้า
School สคูล เขตโรงเรียน
Services Station เซอวิส-ซเทเชิ่น สถานีบริการน้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน
Shoulder Ahead โชล’เดอะ-อะเฮด มีการทำงานบนไหล่ทางด้านหน้า
Side Road ไซดฺ-โรด มีถนนตัดด้านข้าง (มีถนนแยกด้านข้าง)
Signal Ahead ซิก’เนิล-อะเฮด สัญญาณไฟข้างหน้า
Slippery Road สลิพ’เพอรี-โรด ระวังถนนลื่น
Speed Limited (50km/ h) สพีด-ลิมิดทิด จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กม./ ชม.
Staggered junction สแทก’เกอะ-จังคฺ’เชิน จุดเชื่อมต่อที่ซ้อนกัน (เหลื่อมกัน)
Steep Hill Ascent สทีพ-ฮิล-อะเซนทฺ’ ทางขึ้นลาดชัน
Steep Hill Descent สทีพ-ฮิล-ดิเซนทฺ’ ทางลงลาดชัน
Stop สทอพฺ หยุดรถ, จอดรถ
T- junction ที-จังคฺ’เชิน สามแยก (แยกรูปตัว T)
Telephone เทล’ลีโฟน โทรศัพท์
Trucks Prohibited ทรัค-สฺ-โพรฮิบิทิด ห้ามรถบรรทุกเข้า
Tunnel ทะแนล อุโมงค์, ทางลอด
Turn Left เทิร์น-เลฟทฺ เลี้ยวซ้าย
Turn Right เทิร์น-ไรทฮ เลี้ยวขวา
Two Way Traffic ทู-เว-แทรฟ’ฟิค เดินรถสวนทางกัน
Uneven Road อันอี’เวิน-โรดฺ ถนนขรุขะ
Washboard road วอช’บอร์ด-โรดฺ ลูกระนาด, หลังเต่า, ตัวหนอน
Weight Limitation เวท-ลิมิเทเชิ่น จำกัดน้ำหนักบรรทุก
Width Limitation วิดธฺ-ลิมิเทเชิ่น จำกัดความกว้างของรถ

Cr. คําศัพท์.com

JMC สอนทำเครื่องสำอาง สอนทำครีม สอนทำเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม สำหรับธุรกิจส่วนตัว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษ (Traffic Sign)