ปิดเมนู
หน้าแรก

อาการและวิธีป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส-โควี” (MERs-Cov)

เปิดอ่าน 887 views

ไวรัสเมอร์ส-โควี

อาการและวิธีป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส-โควี” (MERs-Cov)

อาการและวิธีป้องกัน "ไวรัสเมอร์ส-โควี" (MERs-Cov)

Credit : istockphoto.com

ลักษณะของโรค

เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ลักษณะคล้ายกับ โรคซาร์ส แต่มีความรุนแรงมากกว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุ

กลุ่มเสี่ยง

ผู้เดินทางที่มีอาการ ไข้ไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ และมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

อาการ

  • มีไข้ไอ หายใจหอบ และหายใจลำบาก อาจมีภาวะปวดบวม
  • มีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาเจียน
  • ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะไตวายร่วมด้วย ถ้าอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรง หรือการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว

วิธีป้องกันเบื้องต้น

  • หลีกเลี่ยงการไปฟาร์มปศุสัตว์
  • ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการปอดบวม
  • ล้างมือให้บ่อยขึ้น
  • หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมอาการไข้และไอ เกิน 2 วัน ขอให้พบแพทย์ในทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

ขอขอบคุณข้อมูล จาก โรงพยาบาลสมิติเวช

hardwood

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อาการและวิธีป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส-โควี” (MERs-Cov)