ปิดเมนู
หน้าแรก

หลอมแกนกลางให้แกร่ง

เปิดอ่าน 555 views

หลอมแกนกลางให้แกร่ง

สุดยอดชุดท่าฝึกนี้จะช่วยให้คุณปกป้องอาการบาดเจ็บจากการฝึกทั่วไป และเผยกล้ามท้องอันคมกริบ

Fly Pushup
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ฝึก: หน้าท้อง หน้าอก ไหล่ ไทรเซ็ปส์

– เกร็งค้างมือขวาไว้เพื่อให้ CoreSlider อยู่นิ่งๆ จากนั้นค่อยๆ ลดตัวลงพร้อมเลื่อน CoreSlider ที่มือซ้ายไปที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา ดันตัวและเลื่อนแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วฝึกซ้ำอีก 3 ครั้ง โดยในครั้งต่อๆ ไปให้คุณเลื่อนแขนซ้ายไปที่ตำแหน่ง 10 11 และ 12 นาฬิกาตามลำดับ เสร็จแล้วฝึกซ้ำด้วยแขนขวา

Reverse Snow Angel
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ฝึก: แกนกลาง ด้านหน้า หลัง ไหล่

– นอนคว่ำหน้า วางแขนโดยให้ CoreSlider อยู่ข้างลำตัว จากนั้นออกแรงกดลงบน CoreSlider นาน 3 วินาที แล้วเลื่อนตำแหน่งของมือขึ้นมาให้มือซ้ายอยู่ที่ 7 และมือขวาอยู่ที่ 5 นาฬิกาก่อนออกแรงกดนาน 3 วินาที ค่อยๆ เลื่อนแขนขยับขึ้นมาทีละ 1 ชม. พร้อมออกแรงกดทุกๆ ครั้งจนถึงตำแหน่ง 12 นาฬิกา เสร็จแล้วกวาดมือกลับลงมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นแล้วออกแรงกดอีกครั้ง จบท่าด้วยการกวาดมือรวดเดียวมาที่ 12 นาฬิกา แล้วกวาดกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น ทั้งหมดนับเป็น 1 ครั้ง ฝึกให้ครบ 5-10 ครั้ง

Wax-on, Wax-off
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ฝึก: หน้าท้อง หน้าอก ไหล่ ไบเซ็ปส์ บั้นท้าย

– ฝึกท่านี้ด้วยการเคลื่อนไหวแขนทั้งสองข้างไปพร้อมๆ กันโดยให้คุณหมุนแผ่น CoreSlider เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว (หมุนมือซ้ายทวนเข็มนาฬิกา มือขวาตามเข็มนาฬิกา) ทั้งหมดนับเป็น 1 ครั้ง ฝึกให้ครบ 5-15 ครั้ง แล้วฝึกซ้ำโดยเปลี่ยนสลับทิศทางการหมุนมือ

Assisted Straight-leg Sit up
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ฝึก: หน้าท้อง ท้องด้านข้าง ไหล่ หลัง

– เริ่มตั้งท่าด้วยการนั่งหลังตรง เหยียดขาทั้งสองข้างจนสุด วางแผ่น CoreSlider ให้ได้ระนาบแนวดิ่งเดียวกับช่วงไหล่ เริ่มฝึกด้วยการเลื่อน CoreSlider ไปที่ตำแหน่ง 9 และ 3 นาฬิกา พร้อมลดลำตัวตามลงมาและตั้งทำมุมประมาณ 20 องศากับพื้น เสร็จแล้วย้อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ด้วยการออกแรงกดลงบนแผ่น แล้วเลื่อนแขนกลับเข้าหาลำตัว ทั้งหมดนับเป็น 1 ครั้ง ฝึกให้ครบ 5-15 ครั้ง

credit: ข้อมูลนิตยสาร Men’s Health ฉบับเดือนมีนาคม 2555

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลอมแกนกลางให้แกร่ง