ปิดเมนู
หน้าแรก

หมอเตือนเครียดสะสมกระดูกพรุน

เปิดอ่าน 719 views

หมอเตือนเครียดสะสมกระดูกพรุน หมอเตือนเครียดสะสมกระดูกพรุน

นักวิจัย สกว.ชี้ภาวะเครียดเรื้อรังส่งผลให้มวลกระดูกลดลงจนนำไปสู่ภาวะกระดูกพรุน เตือนเลี่ยงยาคลายเครียดหรือยาคลายกังวล หากจำเป็นควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

ศ.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สังกัดหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ภาวะเครียดทางอารมณ์เรื้อรังของคนในสังคมปัจจุบันทั้งในเมืองและชนบท ส่งผลให้มวลกระดูกลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้

โรคกระดูกพรุน

เขากล่าวว่า แม้สังคมทันสมัยสะดวกสบาย แต่ความเครียดทางอารมณ์ทั้งจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังที่สูงขึ้นและสภาพเศรษฐกิจ แทรกซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้สังคมในชนบท โดยมีปัจจัยกระตุ้นที่หลากหลาย อาทิ เจ็บป่วยสิ่งรอบตัวที่ไม่พึงปรารถนา

“พิษภัยของความเครียดเรื้อรังจะนำชักนำให้เกิดโรคทางกาย เช่น โรคกระเพาะ และความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคทางจิตใจ เช่น วิตกกังวลและซึมเศร้า แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือความเครียดทำให้กระดูกพรุนได้เช่นกัน” ศ.นพ.นรัตถพล กล่าว

เขากล่าวว่าโรคกระดูกพรุนพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในผู้หญิงภายหลังหมดประจำเดือน ซึ่งอาจเกิดกระดูกหักอย่างไม่คาดคิดแม้จากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีกระดูกต้นขาหักจำนวนหนึ่งอาจไม่สามารถเดินได้ดังเดิมซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว

จากงานวิจัยในหลายประเทศและงานวิจัยของเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แสดงว่า ระบบประสาทส่วนกลางทั้งสมองและไขสันหลัง ส่งเส้นประสาทมาควบคุมการทำงานของกระดูกโดยตรง

เซลล์สร้างกระดูกที่เรียกว่า “ออสติโอบลาสต์” ตอบสนองต่อสารเคมีจากปลายประสาทที่มาเลี้ยง แต่ผลที่ได้จะสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีที่ปล่อยออกมาและตัวรับของสารเคมีนั้นๆ ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ ความเครียดที่มีต้นกำเนิดจากสมอง รวมถึงโรคของจิตใจที่สัมพันธ์กับความเครียด เช่น โรคซึมเศร้า หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง กระตุ้นให้ปลายประสาทที่ควบคุมเซลล์สร้างกระดูกหลั่งสารเคมีหลายชนิด เช่น นอร์อิพิเนฟรินและเซโรโทนิน ซึ่งล้วนยับยั้งการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก แต่กลับเพิ่มการทำงานของเซลล์ออสติโอคลาสต์ ซึ่งทำหน้าที่สลายกระดูกผลลัพธ์คือ มวลกระดูกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายอาจนำไปสู่ภาวะกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน หรือทำให้กระดูกพรุนที่เป็นอยู่แล้วรุนแรงขึ้น

ศ.นพ.นรัตถพลกล่าวว่า การแก้ไขควรการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งนอกจากจะกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเครียดความกังวล อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคลายเครียดหรือยาคลายกังวลเพื่อหวังเพียงผลเรื่องสุขภาพของกระดูก และการใช้ยาดังกล่าวควรมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และควบคุมการจ่ายยาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

โรคกระดูกพรุน1

© BangkokBiznews

паттайя цена путевки

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หมอเตือนเครียดสะสมกระดูกพรุน