ปิดเมนู
หน้าแรก

สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กี่วัน

เปิดอ่าน 925 views

สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กี่วัน

การสอบใบขับขี่ รถจักรยานยนต์

การสอบใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ Kapook.com

            การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ในปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการยื่นเอกสารและขอสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดตามแต่สะดวก ไม่จำกัดว่าภูมิลำเนาของเราอยู่ที่ใดและจำเป็นที่จะต้องไปสอบยังภูมิลำเนาถิ่นเกิด สำหรับในกรุงเทพมหานครดูเหมือนจะมีสถานที่สอบใบขับขี่ค่อนข้างเยอะหน่อย โดยมีพื้นที่สอบใบขับขี่มากมายประมาณ 5 – 6 แห่ง ทำให้การสอบใบขับขี่ในกรุงเทพฯไม่แออัดเหมือนตามต่างจังหวัดที่มีเพียงแห่งเดียวที่คอยบริการสอบใบขับขี่

                และในการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น จะสามารถแบ่งการทดสอบออกได้เป็นสามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้คือ

  • ขั้นตอนแรก การทดสอบสมรรถภาพต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อร่างกาย ทั้งสายตา และปฏิกิริยาตอบสนองต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถขับรถยนต์ออกไปยังที่สาธารณะได้จริง
  • ขั้นตอนต่อมาก็คือ การทดสอบโดยทำข้อเขียน ซึ่งในขั้นนี้จะเป็นการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่มาสอบใบขับขี่ทดสอบว่าสามารถจะจำหน้าที่และกฎจราจรต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะหากทดสอบไม่ผ่านก็จะถือว่าไม่อาจจะขับรถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้นั่นเอง
  • ขั้นตอนสุดท้าย การทดสอบเชิงปฏิบัติ โดยเราจะต้องปฏิบัติการควบคุมรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องและแม่นยำตามที่กำหนดไว้

                ในแต่ละขั้นตอนนั้น หากผู้เข้ารับการทดสอบสามารถจะผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ทั้งหมด ก็จะใช้เวลาในการสอบใบขับขี่ประมาณสองวันเท่านั้น แต่ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบเกิดไม่ผ่านการประเมินในขั้นใดก็จะต้องมาสอบใหม่อีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็จะกินเวลาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะทดสอบสำเร็จนั่นเอง แต่โดยเฉลี่ยแล้วทั่ว ๆ ไปจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน

торшеры недорого

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กี่วัน