ปิดเมนู
หน้าแรก

สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 3,107 views

สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง

Thai Herb สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทยมีต้นกำเนิดมายาวนาน ซึ่งคนไทยในสมัยก่อนมักจะนำพืชต่างๆที่หามาได้จากป่าบ้าง หรือปลูกไว้ตามรั้วบ้านบ้าง มาประกอบอาหาร ทำเป็นเครื่องดื่ม และเป็นยารักษาโรคบ้าง จนคนไทยพากันเรียกว่าสมุนไพร โดยคุณสมบัติสมุนไพรไทยเป็นยาที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายของเรา ซึ่งไม่ว่าจะนำสมุนไพรไทยมาใช้ด้วยวิธีไหน ก็ล้วนให้ประโยชน์ต่อร่างกาย และมีสรรพคุณในการรักษาโรคได้ ซึ่งด้วยคุณสมบัติในการรักษาที่ดีเยี่ยม ปัจจุบันจึงนิยมรักษาโรคต่างๆด้วยสมุนไพรไทยกันมากมาย โดยสมุนไพรไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

สมุนไพรแผนโบราณ

เป็นยาสมุนไพรที่เราสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งสมุนไพรประเภทนี้เรานิยมนำพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมาต้มรวมในหม้อดินเผา เพื่อให้ได้น้ำสมุนไพรไทยออกมาใช้ดื่มรักษาโรค เหตุที่ต้องใช้หม้อต้มนั่นเพราะในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ในการปรุงยาที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ คนในสมัยก่อนจึงหยิบเอาอุปกรณ์ในครัวเรือนอย่างภาชนะต่างๆ เช่นหม้อดินเผา เตาถ่าน ผ้าขาวบาง มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการต้มยาสมุนไพร

Thai Herbal สมุนไพรไทย

สมุนไพรแผนปัจจุบัน

เป็นการประยุกต์ยาสมุนไพรมาจากสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งสมุนไพรแผนปัจจุบันนั้นได้คิดค้นสรรพคุณและวิจัยคุณสมบัติจากสมุนไพรไทยมากขึ้น เพื่อจะนำมาทำเป็นยารักษาโรคและมีประสิทธิภาพในการรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น อีกทั้งยังนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างมาประกอบในการทำยา ดังนั้นจึงสามารถคิดค้นและนำสมุนไพรไทยมาสกัดเป็นยารักษาโรคได้มากมาย ทั้งในรูปแบบยาน้ำบ้าง ยาแคปซูลบ้าง อีกทั้งยังกินง่ายและสะดวกกว่าสมุนไพรแผนโบราณ เนื่องจาก ต่างจากสมุนไพรแผนโบราณ คือ มีการบรรจุอยู่ในรูปแบบสำเร็จรูป สามารถนำมารับประทานได้เลย อีกทั้งยังผ่านการฆ่าเชื้อ และตรวจอย่างละเอียด ให้สมุนไพรประเภทนี้สะอาด ปลอดภัยกับผู้ป่วย

สมุนไพรไทยนั้นแต่เดิมนั้น ถือว่าเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆที่ดีเยี่ยม ยิ่งปัจจุบันมีสมุนไพรแผนปัจจุบันเข้ามา จึงทำให้สมุนไพรไทยของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยของเราเท่านั้นที่ใช้ยาสมุนไพรแผนปัจจุบันมารักษาโรคต่างๆมากขึ้น แต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรา และต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการรักษา ทั้งฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และอังกฤษ ก็ยังเลือกสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบในการผลิตยามากขึ้นดัวย

animals tanzania

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง