ปิดเมนู
หน้าแรก

วิธีทางจิตวิทยา! วิธีที่จะทำให้ คนรอบตัว ชื่นชอบในตัวคุณ

เปิดอ่าน 671 views

วิธีทางจิตวิทยา! วิธีที่จะทำให้ คนรอบตัว ชื่นชอบในตัวคุณ

จากหนังสือ Thinking Fast and Slow ของนักจิตวิทยา Daniel Kahneman ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของ  Halo effect  โดย Halo effect ก็คือแนวโน้มของการชอบหรือไม่ชอบคนคนหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณมองไม่เห็น ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับ

how-to-make-people-like-you-getty

โดยส่วนมาก คนมักจะประเมินค่าของคนอื่นๆ ตามที่ตัวเองได้รับในครั้งแรกที่ได้เจอ เพราะฉะนั้นการเจอกันครั้งแรก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยนักจิตวิทยาได้ให้ตัวอย่าง ในการจัดเรียงนิสัยใจคอของผู้ชายสองคนดังต่อไปนีี้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิธีทางจิตวิทยา! วิธีที่จะทำให้ คนรอบตัว ชื่นชอบในตัวคุณ