ปิดเมนู
หน้าแรก

ลักษณะ พืช สมุนไพร

เปิดอ่าน 738 views

ลักษณะ พืช สมุนไพร

Thai Herb ลักษณะ ของพืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรนั้น ในการแพทย์แผนไทยมีหลากหลายชนิดมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถิ่นของพืชชนิดนั้น ๆ และการนำมารักษาโรคของคนท้องที่ พืชหลาย ๆ อย่างจึงถือว่าเป็นพืชสมุนไพรได้แทบทั้งสิ้น ลักษณะ พืช สมุนไพร นั้น ส่วนใหญ่ถ้าจะนำมาทำเป็นสมุนไพรได้ จะต้องสามารถรับประทานได้ไม่เป็นอันตราย โดยพืชสมุนไพรนั้น ปกติจะมีการนำมาใช้ในหลากหลายสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น ใบ ราก ลำต้น ดอก และผลของมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดด้วย

ลักษณะ พืช สมุนไพร ที่เรามักจะพบเห็นกันนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลองผิดลองถูกของบรรพชนหรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้ทดลองมาก่อน แล้วจึงนำมาสืบทอดต่อกันเป็นทอด ๆ เพื่อนำเอาความรู้มาใช้กันได้ต่อไป พืชสมุนไพรนั้น หากดูด้วยตาเปล่าบางครั้งก็ไม่อาจทราบได้ว่า พืชชนิดใดมีสรรพคุณอะไร เรียกได้ว่าในบางครั้งไม่สามารถมีอะไรที่บ่งชี้ได้เลยว่าพืชชนิดใดที่สามารถรักษาอาการใด ๆ ได้ นอกเสียจากได้ลองใช้แล้วจึงจะทราบ

ในปัจจุบันพืชสมุนไพรได้รับการยอมรับค่อนข้างมากในวงการแพทย์ปัจจุบัน และเริ่มมีการศึกษาวิจัย รวมถึงค้นพบพืชสมุนไพรสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยรู้จัก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาทางการแพทย์ที่ในอนาคตอาจจะช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่ยาในแผนปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้ก็เป็นได้ นอกจากนี้สมุนไพรยังมีสรรพคุณในเรื่องของการไม่มีสารเคมีตกค้างด้วย ดังนั้นจึงได้ประโยชน์มากมายมหาศาลแก่วงการการแพทย์ในอนาคตอย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยทีเดียว

car cover reviews australia

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ลักษณะ พืช สมุนไพร