ปิดเมนู
หน้าแรก

ป้ายความปลอดภัยที่ควรรู้

เปิดอ่าน 3,649 views

ป้ายความปลอดภัย1

ป้ายความปลอดภัยที่ควรรู้

ป้ายความปลอดภัย เป็นป้ายเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งบอกตำแหน่งของเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบรรเทาเหตุต่างๆ ป้ายบอกตำแหน่งของโทรศัพท์ฉุกเฉิน ป้ายบอกตำแหน่งของฝักบัวสำหรับล้างตา เป็นต้น ป้ายความปลอดภัยสามารถทำผลิตได้จากวัสดุหลายชนิด และขนาดหลากหลาย ตามที่ลูกค้าต้องการ ตัวอย่างของป้ายความปลอดภัยแสดงไว้ดังข้างล่างนี้


S-1


S-2


S-3


S-4


S-7


S-5


S-6

S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13
S-14 S-15 S-16 S-17 S-18

S-19

S-20

S-21

S-22 S-23 S-24 S-25 S-26 S-27

S-28 S-29 S-30

ป้ายความปลอดภัย

 

сваровски одесса

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ป้ายความปลอดภัยที่ควรรู้