ปิดเมนู
หน้าแรก

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร ไขข้อข้องใจ ในที่สุดก็ได้รู้ซะที

เปิดอ่าน 70 views

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร ไขข้อข้องใจ ในที่สุดก็ได้รู้ซะที

เคยสงสัยกันรึเปล่าว่า คำว่า ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร เพราะสองคำนี้ความหมายมีความคล้ายๆ กัน และก็เป็นคำที่เราใช้มาตั้งแต่ยังอยู่วัยเรียนกันเลยทีเดียว ซึ่งในวันนี้  เราก็เลยนำข้อมูลมานำเสนอกันซักหน่อยว่า ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร

โดย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศความแตกต่างของคำว่า “ครู” และคำว่า “อาจารย์” โดยเป็นการเรียกแทนตำแหน่ง ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่า

ครู

เป็นชื่อที่เรียกแทน ผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) โดยมีตั้งแต่ ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่วิทยฐานะที่ได้รับ และคำว่าครูฟังแล้วเป็นคำดั้งเดิมที่เรียกต่อๆกันมา มีลักษณะถึงความใกล้ชิดกับศิษย์มีลักษณะการเรียนการสอนที่แสดงถึงความห่วงหาอาทรกับศิษย์ ทั้งนี้มีคำใกล้เคียงที่เคยเรียก เช่น พ่อครู แม่ครู ครูหมอ

และยังหมายถึงบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษาชั้นปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

อาจารย์

เป็นชื่อที่เรียกผู้สอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นคำที่หมายรวมถึงคณาจารย์ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญเป็นด้านๆ หรือแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเรียกอาจารย์ และเรียกกับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการด้วย และคำนี้ฟังดูแล้วจะศรัทธาในความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆและนำแนวคิดหรือข้อค้นพบที่บุคคลเหล่านั้นคิดขึ้นมาใช้อ้างอิงในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการปฏิบัติตน

และยังรวมไปถึงบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน สังกัดอุดมศึกษา (สกอ.)

 

Credit: Campus Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร ไขข้อข้องใจ ในที่สุดก็ได้รู้ซะที