ปิดเมนู
หน้าแรก

6 อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”

เปิดอ่าน 24 views

6 อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”

คุณผู้หญิงระวังการใช้ขนตาปลอมที่ไม่ถูกวิธี อาจพาคุณเข้าโรงพยาบาลได้

พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า การใช้ขนตาปลอมเพื่อความสวยงาม อาจแฝงไปด้วยอันตรายต่อดวงตาได้ ดังนี้

อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”

 1. เปลือกตาอักเสบจากการแพ้สารเคมีในกาวที่ใช้ติดขนตาปลอมหรือการสะสมของสิ่งสกปรก
 2. ต่อมรากขนตาฝ่อจากเปลือกตาอักเสบส่งผลให้ขนตาจริงบางลงได้
 3. ขนตาจริงหลุดร่วง ไม่แข็งแรง หรืองอกใหม่ผิดทิศทางเกิดจากการดึงขนตาปลอมออกบ่อยครั้ง
 4. ขนตาจริงหรือขนตาปลอมอาจหลุดเข้าไปในดวงตาเกิดอาการเคืองตา หากขยี้ตาจนเกิดแผลถลอกหรือติดเชื้อบริเวณกระจกตา อาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็นได้
 5. หากทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาไม่ดี อาจนำไปสู่ภาวะต่อมไขมัน
 6. ที่เปลือกตาอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตาแห้ง

ใช้ขนตาปลอมอย่างไรให้ปลอดภัย

 1. ใช้ขนตาปลอม และกาวที่ได้มาตรฐาน
 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่เสมอ
 3. ไม่ขยี้ตาขณะใส่ขนตาปลอม
 4. ไม่ควรใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 5. ทำความสะอาดขนตาปลอมและอุปกรณ์ใส่ขนตาปลอมหลังใช้งาน
 6. ไม่ใช้ขนตาปลอมร่วมกับผู้อื่น
 7. ทำความสะอาด เปลือกตาเป็นประจำ
 8. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น เปลือกตาบวมแดง ปวดตา ตาแดง การมองเห็นลดลง ควรรีบพบจักษุแพทย์
 9. หากมีความจำเป็นต้องใช้ขนตาปลอม ควรศึกษาวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
 10. และใช้ด้วยความระมัดระวัง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 6 อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”