ปิดเมนู
หน้าแรก

อุปกรณ์การแพทย์มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 1,907 views

อุปกรณ์การแพทย์มีอะไรบ้าง

Medical Instruments: Siammetalliczone.com

Medical Instruments: Siammetalliczone.com

อุปกรณ์การแพทย์นั้น โดยหลักหมายถึง เครื่องมือสำหรับใช้ในการประกอบการรักษาของแพทย์ อาทิเช่น มีดผ่าตัด เครื่องวัดความดัน เตียงคนไข้ รถเข็นผู้ป่วย ฯลฯ อีกมากมาย ที่ใช้เพื่อช่วยในการรักษา แต่อย่างไรก็ดี เครื่องมือบางประเภทที่ใช้ในการรักษาเลยนั้น เราจะไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพราะอุปกรณ์นั้นเป็นเพียงแค่เครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้น

สำหรับอุปกรณ์การแพทย์นั้น มีมากมายหลายอย่างมาก ยิ่งในปัจจุบันนั้น วิทยาการในการรักษาก้าวไกลมากขึ้น จึงทำให้จำนวนอุปกรณ์การแพทย์นั้นมีเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะไม่สามารถจำแนกได้หมด อย่างไรก็ดี ในอดีตอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้น มักจะประสบปัญหาในด้านราคา เนื่องจากไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศไทย แต่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ทำให้ราคาของอุปกรณ์การแพทย์มีราคาค่อนข้างแพง และทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนนั้นไม่ทั่วถึง

แต่ในปัจจุบัน หลังจากที่วิทยาการต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศไทย จึงทำให้ประเทศไทยเองสามารถที่จะผลิตอุปกรณ์การแพทย์เองได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและนำเข้าลงไปได้อย่างมาก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนในประเทศได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศยังเหมาะสมกับคนในประเทศมากกว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาเนื่องจากที่ผ่านมาไม่รองรับกับสรีระร่างกาย และการใช้งานของคนไทยมากกว่า

ด้วยวิทยาการที่พัฒนาขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด น่ายินดีอย่างยิ่งที่อาจจะทำให้คนมากมายในประเทศมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีและสามารถผลิตเองได้ภายในประเทศ

 Medical Instruments: Siammetalliczone.comhardwood.uz

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุปกรณ์การแพทย์มีอะไรบ้าง