ปิดเมนู
หน้าแรก

บุญ คืออะไร?

เปิดอ่าน 31 views

บุญ คืออะไร?

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คำถามง่ายที่สุดแต่เป็นพื้นฐานที่ควรรู้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องบุญและต่อยอดไปเรื่องการทำบุญ

บุญ แปลว่าอะไร?

บุญ (บาลี: ปุญฺญ) หรือ บุณย์ (สันสกฤต: ปุณฺย) แปลความหมายโดยรวมคือ ความดี ,ความสุข หรือ ตามพจนานุกรม ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระทำดีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา

จากความหมายนั้นจะเห็นว่าเรียบง่าย ไม่ได้เข้าใจยุ่งยาก ไม่ต้องใหญ่โตอะไร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 หรือ การทำบุญ 10 ประการ ได้แก่

  1. ทานมัย หรือ ให้ทาน การแบ่งปันผู้อื่น
  2. ศีลมัย หรือ รักษาศีล การประพฤติทางและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนใคร
  3. ภาวนามัย หรือ เจริญภาวนา ฝึกจิตให้สงบ มองทุกสิ่งตามความเป็นจริง เห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ
  4. อปจายนมัย หรือ การอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการวางตัวต่อผู้ใหญ่ เมตตาต่อผู้น้อย ให้เกียรติผู้อื่น
  5. ไวยาวัจจมัย หรือ การช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
  6. ปัตติทานมัย หรือ การให้คนอื่นร่วมทำบุญกับเรา ไม่งกบุญ เปิดให้คนอื่นร่วมทำบุญด้วย
  7. ปัตตานุโมทนามัย หรือ การอนุโมทนาส่วนบุญ ร่วมยินดีในบุญที่คนอื่นได้ทำ
  8. ธัมมัสสวนะ หรือ ฟังธรรม ฝึกสติ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อปัญญาและการดำเนินชีวิต
  9. ธรรมเทศนามัย หรือ แสดงธรรม หมายถึงการนำธรรมมะ ข้อคิดดีๆ ไปบอกคนอื่นต่อ
  10. ทิฏฐุชุกรรม หรือ ไม่ถือทิฐิ ไม่เอาตนเองเป็นใหญ่

บุญนั้นเรียบง่ายและทำได้หลายทาง จากหลักเราจะเห็นว่า กระทำดี พูดดี คิดดี ให้เกียรติผู้อื่น บอกต่อสิ่งดีๆ ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญได้แล้ว ถ้าอยากรู้เคล็ดลับเสริมดวงอื่นๆ เข้ามาอ่านได้เลยที่ iNN Horoscope

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บุญ คืออะไร?