ปิดเมนู
หน้าแรก

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ประกาศผลรอบสุดท้าย

เปิดอ่าน 35 views

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ประกาศผลรอบสุดท้าย

ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ประกาศผลลงทะเบียนรอบที่ 9 วันที่ 11 พ.ย. 65 อัปเดตข้อมูลลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่ รีบเช็กด่วน

วันนี้ (11 พ.ย. 65) กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ถือเป็นรอบที่ 6 ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ในช่วงวันที่ 28 ต.ค.-31 ต.ค. 65 สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

วิธีเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นคลิก “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก “ตรวจสอบข้อมูล
  3. ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

กรณี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”

  • ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

กรณี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 65

 

Credit: Money Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ประกาศผลรอบสุดท้าย