ปิดเมนู
หน้าแรก

จะเกิดอะไรขึ้น….เมื่อคุณล่วงรู้เส้นชีวิตของตัวเอง?

เปิดอ่าน 1,877 views

เส้นชีวิต1

จะเกิดอะไรขึ้น….เมื่อคุณล่วงรู้เส้นชีวิตของตัวเอง?

เส้นชีวิต เป็นเส้นหลักใหญ่และสำคัญ เปรียบเสมือนร่างกายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่ง อื่นๆ นั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยร่างกายมาก่อนทั้งสิ้น เช่น ความคิด (เส้นสมอง) หรือความรัก (เส้นหัวใจ) ตลอดจนเรื่องอื่นใดก็เหมือนกัน (เส้นอื่นๆ)

เรื่องนั้นๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีชีวิตอยู่แล้วหรือมีร่างกายอยู่แล้ว ถ้าคนเราไม่มีชีวิตหรือไม่มีร่างกายอยู่ก่อนเรื่องอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นในหลักวิชานี้จึงถือว่าเส้นชีวิตเป็นเส้นสำคัญที่จะต้องเรียนก่อนเส้นอื่นๆ เช่นเดียวกัน

เส้นชีวิต

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/400538960579295364/

ความสำคัญของเส้นชีวิตนั้น นอกจากที่จะต้องเรียนถึงรูปร่างของเส้นชีวิตเส้นต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนลายมือของคนเราทุกๆ เส้นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเส้นชีวิตทั้งสิ้น การที่เส้นต่างๆ จำเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นชีวิตนั้นก็เปรียบเสมือนความจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกิดขึ้นแล้วในโลก เรื่องเหล่านั้นจะต้องเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนเราทั้งหมด แม้ว่าการเกี่ยวข้องนั้นจะไม่เกี่ยวด้วยการสัมผัส ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไม่โดยทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่มาแตะต้องกับร่างกายของเราก็จะได้เห็นสิ่งๆนั้น ด้วยสายตาของเราเองหรือมิฉะนั้นก็ได้ยินด้วยหู ซึ่งทั้งตาและหูก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคนเราเช่นเดียวกัน เส้นต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนลายมือของคนเราก็เหมือนกัน เส้นนั้นๆ ทุกๆ เส้นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นชีวิตทุกๆ เส้น ถ้าไม่เกี่ยวโดยทางตรงก็ต้องเกี่ยวโดยทางอ้อม ซึ่งเมื่อผู้ใดได้ทำการศึกษาเล่าเรียนไปแล้ว จะทราบได้ว่าคำที่กล่าวนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

เส้นชีวิต

ขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/400538960579301048/

ความหมายของเส้นชีวิต

1. “เส้นชีวิต” หมายถึง ชีวิต “ชีวิต” หมายถึง ร่างกายที่ยังเป็น อยู่ ยังหายใจได้, รับประทานได้, พูดได้, กินได้, นอนได้, ตื่นได้ และมีความรู้สึกเหมือนดังสิ่งที่มีชีวิตโดยทั่วๆ ไป

2. “เส้นชีวิต” หมายถึง ตัวตน “ตัวตน” หมายถึง ร่างกายที่มีความรู้สึกในสิ่งต่างๆ ได้ เช่น จะกระทบ ความร้อน,ความหนาว,ความเย็น,ความอ่อนโยนนิ่มนวล,ความแข็งกระด้าง,ดุร้ายหรือกระทบอะไรก็มีความรู้สึก เรียกว่าตัวตน

3. “เส้นชีวิต” หมายถึง ความเป็นอยู่ “ความเป็นอยู่” หมายถึง ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความเป็นอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าหายใจได้ ความเป็นอยู่ย่อมหมายไปถึงอยู่ดีหรือไม่ดี, อยู่สบายหรือไม่สบาย, อยู่อย่างมีหวังหรือหมดหวัง, อยู่อย่างคนที่มีความรู้สึกทั้งดีและชั่ว หรืออยู่อย่างคนที่มีความคิดเลื่อนลอยอยู่เสมอ

4. “เส้นชีวิต” หมายถึง “ความเป็นไป” หรือเรียกว่า สิ่งที่จะมากระทบ กับร่างกายนั้นๆ ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร รวมแล้วก็คือร่างกายนั้น จะเป็นไปในทางที่ดีและ ทางที่ชั่ว จะลำบากมาก จะเหนื่อยน้อยหรือเหนื่อยมาก หรือมีสิ่งใดที่จะมากระทบกระเทือนบ้าง หรือร่างกายจะไม่ค่อยดีมีเรื่องเจ็บป่วย เดือดร้อนอะไรหรือไม่

5. “เส้นชีวิต” หมายถึงลำตัวตั้งแต่คอลงไป คือหัวไหล่,ทรวงอก “ลำตัวทั้งหมด”หมายถึง อวัยวะภายใน นับตั้งแต่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ ไส้น้อยไส้ใหญ่,ปอดตับ, ไต, ม้ามและดีเมื่อเส้นชีวิตมีความหมายมากมายด้วยประการฉะนี้แล้ว ผู้ศึกษานั้นๆ จึงต้องทำการศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยเส้นชีวิตนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนและมองดูเส้นชีวิตอย่างพินิจพิเคราะห์เสมอ

เพราะเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือร่างกาย เรื่องนั้นๆ ก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นชีวิตทั้งสิ้น ไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่ง เหมือนดังที่อธิบายมาแล้วต่อไปนี้ให้ทำการศึกษารูปร่างของเส้นชีวิตว่า เส้นชีวิตมีรูปร่างเป็นอย่างไร แล้วมีคำแปลว่าอย่างไรต่อไป

1. เส้นชีวิตเรียบร้อย

เส้นชีวิตเรียบร้อย – ดูลายมือ
เส้นชีวิตเรียบร้อย

ลักษณะ เส้นชีวิตเป็นเส้นเรียบร้อยตั้งแต่โคนถึงปลาย ไม่มีเส้นมาตัดมากหรือมีรูปเป็นเกาะน้อย เกาะใหญ่อยู่บนเส้น หรือไม่มีลักษณะคดไปคดมา เส้นชีวิตเส้นนี้มีลักษณะตอนโคนกับตอนปลายเท่ากัน คือไม่เล็กไม่ใหญ่กว่ากันไปตลอดทั้ง

เส้นความหมาย แสดงว่าเจ้าของมือนั้นจะเป็นผู้ที่มีชีวิตอันราบรื่น สุขภาพร่างกายและการเงินดีไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ประสาทสมองแจ่มใสอยู่เสมอ

2. เส้นชีวิตไม่ดี

เส้นชีวิตไม่ดี – ดูลายมือ

เส้นชีวิตไม่ดี

ลักษณะ เส้นชีวิตเกิดขึ้นล้อมเนินครอบครัว เส้นชีวิต เส้นนี้มีเส้นตัดเส้นชีวิตอยู่มากมาย เส้นตัดนี้จะวิ่งเข้ามา จากภายนอกเส้นชีวิตหรือออกไปจากภายในเส้นชีวิตก็ได้ความหมาย แสดงว่าเจ้าของมือนั้น มักเป็นโรคประสาทสมองหรือมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่เสมอ

กระทำกิจการอย่างใดไม่อยู่กับร่องกับรอย การเงินก็ไม่ค่อยดีมีๆ หมดๆ หมดแล้วก็มีอีก คำย่อว่า “ชีวิตไม่ดี”(ถ้ามีเส้นตันไปจนตลอดปลายเส้นชีวิตแล้ว ชีวิตของเจ้าของมือนั้นจะไม่ดีรุนแรงขึ้นไปอีก)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : tlcthai

Рептилии

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จะเกิดอะไรขึ้น….เมื่อคุณล่วงรู้เส้นชีวิตของตัวเอง?