ปิดเมนู
หน้าแรก

การบำรุงรักษารถยนต์

เปิดอ่าน 429 views

ความสำคัญของการบำรุงรักษารถยนต์

WG Fulfill filler

Wipe Gloss Fulfill Filler

 • รถยนต์เป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน เพราะเป็นพาหนะที่นำพาเราไปเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆอาทิ การทำมาหากิน ไปทำงาน ส่งลูกไปโรงเรียน ส่งแฟนไปทำงาน พาครอบครัวไปเที่ยว เป็นต้น
 • แต่พฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ในบ้านเรา ยังฝากการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไว้กับผู้อื่น เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ทั้งของค่ายรถยนต์เอง ศูนย์บริการแบบเร่งด่วนซึ่งเกิดมาในช่วงหลัง ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บางรายก็ใช้บริการอู่อิสระ หรือแม้กระทั่งใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในสถานีบริการน้ำมัน
 • โดยพฤติกรรมเช่นนี้ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า ผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยที่ก้าวสู่อันดับที่ 9 ของโลกในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ ตามเป้าหมาย ดีทรอยด์ออฟเอเชียเกินกว่า 90% ขับเป็นอย่างเดียว
 • จากการวิจัยโดยบริษัทวิจัยที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯรถยนต์แห่งหนึ่งพบว่า ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง มีค่าเฉลี่ยในการเปิดคู่มือประจำรถเพียงแค่ 2 ครั้ง และมีเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยเปิดคู่มือประจำรถเลย
 • ผลจากการไม่บำรุงรักษาตามระยะทาง เป็นผลให้เกิดภาวะรถเสีย รถติด สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดมลพิษ ควันดำ บนท้องถนนซึ่งผลเสียต่อเศรษฐกิจจุลภาค และมหาภาค
 • รถเสียบนถนน 1 คันไม่ได้เดือดร้อนคนเดียว เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนไปด้วย รถติด1/2 ชั่วโมง สูญเสียน้ำมัน 700 ซีซี.ต่อ 1 คันเมื่อรวมแล้วเราเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นคิดแล้วปีละเป็นหมื่นล้านบาท ทั้งยังสร้างมลพิษให้เพิ่มขึ้นมหาศาล เพราะรอบเดินเบาขณะที่รถจอดติด จะปล่อยควันไอเสียที่มีมลพิษเป็นจำนวนมากกว่าที่รถเคลื่อนที่
 • การบำรุงรักษารถยนต์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ใช้รถทุกคนจะมองข้ามเป็นไม่ได้ และพึงเปลี่ยนพฤติกรรมในการบำรุงรักษารถยนตืเบื้องต้นด้วยตนเอง

ประโยชน์ของการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง

 • เพื่อประสิทธิภาพของรถยนต์และอุปกรณ์ยามขับขี่
 • เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อนร่วมทาง และผู้ใช้ถนน
 • เพื่อการประหยัดค่าซ่อมแซม เพราะการบำรุงรักษาถูกกว่าการซ่อมไม่ควรใช้อย่างเดียวแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ทรุดโทรมจนเสียหาย
 • เพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น
 • เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

поход в горы

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การบำรุงรักษารถยนต์