ปิดเมนู
หน้าแรก

การขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณดูฉลาด

เปิดอ่าน 757 views

การขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณดูฉลาด

ทำให้คุณดูฉลาด ในที่นี้หมายถึงความฉลาดในการเลือกใช้คำ เหมือนกับภาษาไทยที่เวลาเราพูด หรือเขียนเรียงความก็ตาม การใช้คำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้เรื่องที่คุณกำลังสื่อสารนั้นฟังดูไม่สละสลวยเท่าไหร่ ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ในความหมายเดิมที่เราต้องการจะสื่อนั้นหากมีการเล่นกับคำศัพท์หรือหลีกเลี่ยงใช้คำอื่นที่ยังคงความหมายเดิม จะทำให้การพูดหรือเรื่องที่คุณสื่อสารน่าฟังและน่าสนใจมากขึ้น

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

– I think …
– It seems to me …
– (Personally,) I believe …
– From my point of view …
– (Personally,) I feel …
– In my view / opinion …
– To my way of thinking, …

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

– As I see it, …
– For all I know, …
– As far as I can see, …
– To my knowledge, …
– To the best of our knowledge, …
– So far as we know, …

อันที่จริง, ความจริงคือ

– Actually, …
– The thing is …
– The fact is …
– As a matter of fact, …

ประเด็นของเรื่อง

– What matters here is …
– It is vital to note that …
– It’s important to keep in mind that …
– It’s important to remember that ….
– An important point is that …

ผลปรากฏว่า

– It turned out that …
– It appeared that …

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ(อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

– It is no great surprise that …
– It is not surprising that …
– It comes as no surprise that …
– Small wonder that …

การคาดเดา

– I guess …
– At my best guess, …
– We can assume that …

นอกจากนั้น

– Moreover …
– What’s more, …
– Furthermore, …
– Besides, …
– To add to it, …
– In addition, …

พูดสั้นๆได้ว่า

– In a word, …
– In a nutshell, …
– In short, …
– To make a long story short, …
– To put it in a nutshell …
– To crown it all …

ข้อสรุปคือ

– Summing it up, …
– So, to sum it up, …
– In conclusion, …

ที่มา https://bestkru.com/blog/15

สนับสนุนเนื้อหา www.eduzones.com

посредник квартир посуточно

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณดูฉลาด