ปิดเมนู
หน้าแรก

การขอกู้สินเชื่อ สำหรับฟรีแลนซ์ ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 315 views

การขอกู้สินเชื่อ สำหรับฟรีแลนซ์ ต้องทำอย่างไร

การขอกู้สินเชื่อ สำหรับฟรีแลนซ์ ต้องทำอย่างไร

การขอกู้สินเชื่อ สำหรับฟรีแลนซ์ ต้องทำอย่างไร

Money Hub

สนับสนุนเนื้อหา

ฟรีแลนซ์ หรือ Freelance เป็นอาชีพรับจ้างอิสระ ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง หรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง เมื่อคุณเลือกที่จะเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ คุณจะต้องมีการจัดเวลาการทำงานของตนเอง การรับเงินจากนายจ้างก็เป็นลักษณะใดก็แล้วแต่ทำการตกลงกัน ซึ่งต้องอยู่บนฐานของความพึงพอใจของทั้งนายจ้าง และลูกจ้างด้วย

ในปัจจุบัน พนักงานบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นผู้รักความเป็นอิสระ หันมารับจ้างเป็นพนักงานฟรีแลนซ์กันมากขึ้นถึง 20% เนื่องจากความชอบส่วนตัวในการใช้ชีวิต หรือลักษณะของการทำงานที่เป็นอิสระมากว่าผู้ที่ต้องทำงานโดยตรงกับทางหน่วยงานนั้น ๆ

การทำฟรีแลนซ์ คุณสามารถรับงานได้ทั้งงานนอก หรืองานราษฎร์ ได้อย่างเป็นอิสระ แต่สำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานที่ผูกมัดกับองค์กรใด องค์กรหนึ่งอยู่ เมื่อคุณได้ก้าวออกมาเป็นทำงานฟรีแลนซ์ คุณอาจพบปัญหาในการแบ่งเวลาทำงาน หากคุณไม่สามารถแบ่งเวลาในการทำงานได้อาจก่อให้คุณเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นได้ เนื่องจากขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ หรือเครียดกับงานมากจนเกินไป

ข้อเสีย ของฟรีแลนซ์ คือ งานที่คุณได้รับอาจจะมาอย่างไม่แน่นอน และไม่มั่นคง รวมถึงรายได้ที่รับอาจจะมีความแน่นอน หรืออาจถูกโกงจากคนจ้างได้ง่าย นอกจากนี้รวมถึงการขาดผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำงานบริษัทหรือหน่วยงานอีกด้วย อย่างเช่น สวัสดิการ หรือ บำนาญ เป็นต้น

ข้อดี ของฟรีแลนซ์ ก็คือ คุณสามารถมีรายได้เข้ามาหลายทาง และเมื่อคุณนำรายได้แต่ละที่มารวมกันก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย และที่สำคัญหากคุณสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย คุณก็สามารถสร้างรายได้จากงานนี้มากกว่าเงินที่ได้เป็นเดือนกับทางบริษัทอีกด้วย

การขอสินเชื่อ สำหรับผู้ที่รับงานฟรีแลนซ์

• สิ่งที่คุณควรรู้
การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้น จะมีการพิจารณาจากความมั่นคงทางรายได้ และความสามารถในการผ่อนชำระ ซึ่งความมั่นคงทางการเงินทางธนาคารจะมีการพิจารณาจากรายได้ที่คุณได้รับว่ามีการเข้ามาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และมีหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ข้าราชการ หรือกลุ่มที่ถือว่ามีความมั่นคงมากที่สุด รองลงมาก็คือ พนักงานประจำของบริษัทที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเจ้าของกิจการที่มีการลงทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งหลักการเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ หลาย ๆ คุณไม่สามารถขอสินเชื่อบ้านได้ เนื่องจากลักษณะของการทำงานแบบฟรีแลนซ์ มีหลากหลายอาชีพ เป็นการทำงานแบบพูดคุยตกลงกับนายจ้างเป็นงาน ๆ ไป เมื่อเสร็จงานก็จะได้รับค่าจ้างที่ตกลงกันไว้นั่นเอง

• หลักฐานสำคัญในการของสินเชื่อ
ผู้ที่รับงานอิสระจะมีการรับงานหลาย ๆ งาน หรือเพียงงานเดียวก็ได้ ทำให้รายได้ของฟรีแลนซ์ไม่เป็นที่แน่นอน ไม่มีเอกสารยืนยันรายได้ที่ชัดเจน ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทางสถาบันการเงินทำการจัดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลไปถึงการไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินด้วย ถึงแม้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะมีรายได้สูงกว่าผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทก็ตาม ฟรีแลนซ์ก็จะถูกปฏิเสธสินเชื่ออยู่เสมอ ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ อย่างบัตรเครดิต จนไปถึงสินเชื่อใหญ่ ๆ อย่างการขอสินเชื่อผ่อนบ้าน และสินเชื่อผ่อนรถ

ดังนั้น คุณจะต้องมีวิธีในการสร้างหลักฐานทางการเงินของคุณให้สามารถผ่านการพิจารณาของธนาคารนั้น ๆ คุณจึงสามารถขอเรื่องกู้สินเชื่อตามที่คุณต้องการได้

• จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
เป็นการจดทะเบียนเป็นเจ้าของกิจการ เมื่อมีการจดทะเบียนแล้วอาชีพที่ทำอยู่ก็จะเป็นที่รับรู้ และถูกรับรองตามกฎหมายขึ้นมาในทันที รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จะสามารถเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทางธนาคารจะยินยอมพิจารณาสินเชื่อที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น การจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าว คุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระไม่อยากทำ หากว่าคุณลองคิดกลับกันว่าคุณสามารถขอสินเชื่อผ่อนบ้าน หรือสินเชื่อผ่อนรถได้ แลกกับการที่คุณต้องเสียภาษีเพียงเล็กน้อย นั่นก็ถือว่าคุ้มค่าที่ทำไป

• มีเงินในบัญชีมากกว่าที่ขอกู้
ในกรณีนี้ คุณมีเงินทุนมากอยู่แล้ว แต่ต้องการกู้เงินมาเสริมอีกเพียงเล็กน้อย การที่คุณมีเงินในบัญชีมากกว่ายอดขอสินเชื่อ ก็จะทำให้ทางธนาคารใจอ่อนยอมพิจารณาสินเชื่อให้กับคุณได้ง่ายขึ้น เพราะถ้ามีเงินมากกว่าที่กู้ ก็หมายความว่า คุณสามารถคืนเงินกู้ที่ขอจากธนาคารได้ เพราะมีหลักประกันอยู่แล้ว แต่หลายคนไม่สามารถทำได้ในข้อนี้ เนื่องจากเงินเย็นของคุณมีอยู่ไม่มากนัก ดังนั้น ให้คุณลองพิจารณาทางเลือกต่อไปเลย

• เงินฝากค้ำประกัน หรือการฝากประจำ
สถาบันทางการเงินบางแห่ง อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะมีการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีเงินฝากประจำเป็นยอดเงินจำนวนหนึ่งที่คุณฝากอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการผิดสัญญา เพราะนั่นจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีรายได้ที่แน่นอน และมีรายได้ที่มากพอต่อการชำระเงินคืนแก่ธนาคาร ลูกค้าประเภทนี้ต้องเปิดบัญชีด้วยยอดเงินจำนวนหนึ่งที่สูงมากพอสมควร และฝากประจำกับทางธนาคารทุกเดือน เมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากคุณจะได้รับดอกเบี้ยแล้วคุณยังได้สินเชื่ออีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเงินออมก้อนใหญ่ในบัญชีของคุณอีกด้วย

• การยื่นภาษี
จุดนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีอาชีพอิสระไม่ได้นึกถึง หากคุณไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ถือเป็นหลักฐานอย่างดีที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นผู้มีรายได้จริง ๆ ในการขอสินเชื่อให้คุณแนบเอกสารนี้ไปด้วย ก็จะได้รับการพิจารณาง่ายขึ้นนั่นเอง

• มีเงินเดินบัญชีครบ 1 ปี
การเดินบัญชีคือการที่คุณมียอดเงินเข้าออกในบัญชีแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอ คุณจะต้องรับค่าจ้างโดยผ่านสถาบันทางการเงินให้มากที่สุด เพื่อเลี้ยงบัญชีให้ครบ 1 ปี การเดินบัญชีแบบนี้จะทำให้ธนาคารที่คุณมีการเดินบัญชีก็จะมีการพิจารณาสินเชื่อให้คุณง่ายขึ้น ที่สำคัญผู้ที่ใช้วิธีนี้จะต้องเป็นคนใจเย็น และมีวินัย เพราะคุณต้องรักษาการใช้จ่ายให้สม่ำเสมอ ในจำนวนเงินที่เอื้อต่อการอนุมัติสินเชื่อ ทางธนาคารจะมีการพิจารณาถึงจำนวนเงินที่ผ่านบัญชีเป็นจำนวนเงินที่สามารถผ่อนชำระหนี้ที่ขอสินเชื่อไปได้

• การกู้ร่วม
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับคนที่ลองพึ่งตัวเองมาแล้ว ตามวิธีที่เราแนะนำไปข้างต้น แต่ทางธนาคารก็ยังปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อของคุณอยู่ดี ฉะนั้นผู้ที่จะร่วมกู้กับคุณต้องมีรายได้ที่แน่นอน จะทำให้ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อในเงื่อนไขของการกู้ร่วม ยอดสินเชื่อที่จะอนุมัติจะถูกประเมินจากรายได้ของสองคนรวมกัน ซึ่งอาจจะได้มากกว่าผู้ที่ขอกู้คนเดียว รายละเอียดของการกู้ร่วมดูได้จากธนาคารต่าง ๆ ที่มีการให้สินเชื่อในการกู้แบบร่วมได้ แต่ฟรีแลนซ์ที่จะขอกู้ร่วมต้องมีเอกสารแสดงรายได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การทำงานฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีอิสระในการทำงานสูง แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะพลาดโอกาสในด้านอื่นๆ ไปบ้าง แต่ถ้ามีการบริหารจัดการให้ดี การเป็นฟรีแลนซ์ที่เครดิตดี จนขอสินเชื่อบ้านราคาแพงได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สนับสนุนเนื้อหาโดย MoneyHub

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การขอกู้สินเชื่อ สำหรับฟรีแลนซ์ ต้องทำอย่างไร