ปิดเมนู
หน้าแรก

Molnupiravir ยาต้านไวรัสทดลอง แนวทางรักษา “โควิด-19” ในอนาคต

เปิดอ่าน 19 views

Molnupiravir ยาต้านไวรัสทดลอง แนวทางรักษา “โควิด-19” ในอนาคต

Molnupiravir ความหวังใหม่ ยาเม็ดชนิดกินที่ช่วยรักษาโควิด-19 ได้

Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ โดย เมอร์ค (Merck) บริษัทผลิตยาจากเยอรมณี ร่วมมือกับ บริษัท ริดจ์แบค ไอโอเทราฟิวติก (Ridgeback Biotherapeutics) โดยจากการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาหลายชนิด เช่น ซาร์ เมอร์ส และโควิด-19

เริ่มใช้ยา Molnupiravir ได้เมื่อไร?

เฟซบุ๊กเพจ สาระสุขภาพยาน่ารู้ โดย เภสัชกรอุทัย ระบุว่า ยา Molnupiravir ยังอยู่ในขั้นวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 ผลการทดลองเบื้องต้น พบใช้ในไวรัสตระกูลโคโรนา 2019 ได้ โดยที่ใช้ตัวยาน้อยกว่าฟาวิพิราเวียร์และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ดังนั้นจึงต้องรอลุ้นว่า หลังเสร็จสิ้นการทดลอง จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคโควิด19 ได้เหมือนฟาวิพิราเวียร์ได้หรือไม่ 

ปัจจุบัน โมลนูพิราเวียร์ มีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลอง อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 3 และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration)

การทดสอบพบว่ายาตัวใหม่นี้สามารถลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดได้ดี ลดจำนวนเชื้อไวรัสในคนได้รวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด และมีผลข้างเคียงต่ำ ในการทดลองในสัตว์ เมื่อให้ยาตัวนี้กับสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อไวรัสโควิด สามารถป้องกันสัตว์ทดลองตัวอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดไม่รับเชื้อไวรัสโควิด

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากนี้ ระบุว่า หากผลการศึกษาพบว่ายามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการเสียชีวิต มีโอกาสได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับการรักษาโรคโควิด-19

เฟซบุ๊กเพจ สาระสุขภาพยาน่ารู้ โดย เภสัชกรอุทัย ระบุว่า อาจนำมารักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกชนิดทั้งชนิดกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ รูปแบบยา และการใช้ยาใหม่ตัวนี้ถ้าผ่านการรับรอง จะเหมือนกับยา Oseltamivir (Tamiflu) และ Baloxavir (Xofluza) ที่เป็นยากินใช้ทั้งรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และให้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยแพทย์จ่ายยาให้ไปกินที่บ้านแบบคนไข้นอก ไม่ต้องรับเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน การยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ร่วมกับมาตรการป้องกันตนเองแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Molnupiravir ยาต้านไวรัสทดลอง แนวทางรักษา “โควิด-19” ในอนาคต