ปิดเมนู
หน้าแรก

Liquid Biopsy เทคโนโลยีตรวจหามะเร็งระยะแรก เพียงเจาะเลือด

เปิดอ่าน 253 views

Liquid Biopsy เทคโนโลยีตรวจหามะเร็งระยะแรก เพียงเจาะเลือด

Liquid Biopsy เทคโนโลยีตรวจหามะเร็งระยะแรก เพียงเจาะเลือด เกี่ยวกับ มะเร็ง

แต่ก่อนการตรวจหาเซลล์มะเร็งทำได้เพียงรอจนกว่าจะพบว่ามีก้อนเนื้อโตขึ้นมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เมื่อตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่อยพบว่าเป็นเซลล์มะเร็ง ดังนั้นกว่าเราจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก็อาจจะอยู่ในระยะหลังๆ แล้ว

แต่การเข้ามาของ Liquid Biopsy ทำให้เป็นการถือกำเนิดของเทคโนโลยีตรวจติดตามความผิดปกติของยีนอย่างจำเพาะเจาะจงของมะเร็งชนิดนั้นๆ ผลตรวจของเลือดสามารถให้ข้อมูลของความผิดปกติได้อย่างมหาศาล และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เพื่อตรวจหายีนผิดปกติเหล่านั้น จึงทำให้การตรวจหาความผิดปกติของยีนมะเร็งทำได้โดยง่าย

จากการศึกษาพบว่า วิธีตรวจหามะเร็งแบบ Liquid Biopsy สามารถตรวจพบยีนมะเร็งที่ผิดปกติได้มากกว่าร้อยละ 80 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งรังไข่ โดยยีนมะเร็งในเลือดเป็นยีนเดียวกับยีนที่พบในชื้นเนื้อมะเร็ง ในขณะที่ไม่พบความผิดปกติของยีนดังกล่าวในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 44 คนแต่อย่างใด

ดังนั้นการตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและสะดวกมากขึ้น เพียงแค่เจ็บตัวเล็กน้อยตอนเจาะเลือดก็อาจสามารถวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้โดยไม่ต้องตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งโดยตรง ไม่เหมือนกับการส่องกล้องเข้าไปในช่องท้องหรือการผ่าตัด ซึ่งยุ่งยากกว่าและเสียค่าใช้จ่ายสูง

ข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับก็คือเริ่มมีการศึกษาด้วยวิธีนี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งตับในระยะแรกๆ แล้ว

 

 

(ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)

 

 

อ่านก่อนไปบอกเพื่อน!!

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังค่อนข้างเป็นวิธีใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ เพื่อยืนยันผลดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าอีกไม่เกิน 5 ปีนี้เราจะได้ข้อมูลที่เป็นข่าวดีสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ยกตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยมะเร็งปอดได้แต่เนิ่นๆ ในผู้ที่สูบบุหรี่หนักๆ หรือวินิจฉัยมะเร็งตับได้แต่เนิ่นๆ ในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำเป็นต้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Liquid Biopsy เทคโนโลยีตรวจหามะเร็งระยะแรก เพียงเจาะเลือด