ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

Funeral Ceremony คำศัพท์เกี่ยวกับงานศพที่ควรรู้

เปิดอ่าน 3,847 views

Funeral Ceremony คำศัพท์เกี่ยวกับงานศพที่ควรรู้

เราได้นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยไปแล้ว ตอนนี้ เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานศพ Funeral ceremony กันบ้าง หลายคนคงรู้จักคำนี้อยู่แล้ว Funeral ฟิว-เนอ-รัล งานศพ ซึ่งมีความหมายโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นพิธีไปจนกระทั่งฝังหรือเผาศพ 

คำต่อไปนี้เมื่อนำมา “ต่อท้าย” Funeral ก็หมายถึงงานศพ พิธีศพ เหมือนกัน

Ceremony เซอ-ระ-โม-หนิ พิธีการ (ทางศาสนาหรือทางสังคมก็ได้)

Rite ไรทฺ พิธีการ (โดยทั่วไปจะใช้กับพิธิทางศาสนา)

Group of people sitting at funeral, casket with flowers in front

Getty Images

ส่วนคำว่า ศพ โดยทั่วไปฝรั่งใช้คำว่า Body บา-ดิ และคำต่อไปนี้

Dead body (N.) ใช้แบบไม่เป็นทางการ

*Body เป็นคำนามนับได้ เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องเติม s โดย เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es (ไปหาดูกฎการเติม s) เป็น Bodies

Corpse ขอรฺปส – ศพ ซากศพ ใช้เป็นทางการ

The deceased เดอะ ดิ-สีสถฺ (Noun phrase – วลีที่เป็นคำนาม) – ผู้วายชนม์ หรือผู้เสียชีวิต (ต้องมี the นำหน้า และ decease เติม d)  เช่น

He was a friend of the deceased (N.). เขาเป็นเพื่อนของผู้ตาย

Deceased + Noun (Adj.) ดิ-สีสถฺ ไม่มี the  หมายถึง เสียชีวิตไปแล้ว เช่น

She carried the portrait of her deceased mother. [her deceased + mother] – เขาถือรูปแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้ว

The police brought a deceased victim out of the collapsed building. [a deceased + victim] – ตำรวจนำร่างเหยื่อผู้เสียชีวิตออกจากตึกถล่ม

*Carcass (N.) คารฺแขส – ซากของสัตว์ เช่น ซากปลาวาฬ

คำศัพท์อื่นๆ เกี่ยวกับงานศพ  

พิธีรดน้ำศพ – Bathing rite / ceremony  บาท-ธิง ไรทฺ / เซอ-ระ-โม-หนิ

โลงศพ – Coffin คอ-เฟิน หรือ Casket แคส-เก็ต

โกศ – Urn เอิรฺน (รวมถึงโกศบรรจุอัฐิ โกศเก็บกระดูกด้วย) 

Cremation

Getty Images

พวงหรีด – Wreath หรีธ 

เมรุ – Crematory ครี-เมอะ-ทอ-หริ หรือ Crematorium ครี-เมอะ-ทอ-เรียม 

การเผาศพ (N.) – Cremation ครี-เม-เชิน 

เผาศพ (V.) – Cremate ครี-เมท 

การฝังศพ (N.) – Burial แบ-เรียล

ฝังศพ (V.) – Bury แบ-หริ

สุสาน

Graveyard เกรฟ-หยารฺด – สุสานใกล้ๆ วัดหรือโบสถ์ หรือเป็นป่าช้าที่เอาไว้ฝังและเผาศพ 

Cemetery ซี-เมะ-เถอะ-หริ – สุสานฝังศพที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆ ไม่ได้อยู่ใกล้วัดหรือโบสถ์ เป็นสุสานที่ดูสวยงาม เป็นระเบียบ

Mourner in Milltown Cemetery in Belfast

Getty Images

อัฐิ – Ashes แอช-เชิส

เก็บอัฐิ – collect the ashes เขอะ-เล็ค ดิ แอช-เชิส 

They collected the ashes in the morning after the cremation. พวกเขาเก็บอัฐิ

ในตอนเช้า หลังจากเผาศพแล้ว

ลอยอังคาร – scatter ashes over the sea / river สแก-เถอะรฺ แอช-เชิส โซ-เฝอะ เดอะ ซี / ริ-เฝอะ

They scattered the ashes over the water at Paknam, Samut Prakan. เขาไปลอยอังคารที่ปากน้ำ สมุทรปราการ  

*Scatter (V.) กระจาย ทำให้กระจายออก แตกตัวออก เลิกรวมตัว แยกย้าย

Credit: Eng Mthai

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Funeral Ceremony คำศัพท์เกี่ยวกับงานศพที่ควรรู้