ปิดเมนู
หน้าแรก

AGING SOCIETY : สูงวัยออนไลน์

เปิดอ่าน 645 views

AGING SOCIETY : สูงวัยออนไลน์

aging-society-head

Aging Society     เป็นเทรนด์ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน  เป็นกลุ่มหนึ่งที่กำลังกุมอำนาจของการซื้ออย่างแท้จริง  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของคนกลุ่มนี้ หรือ  Baby Boomer  (คนที่เกิด ในช่วงปี พ.ศ.2489-2507) เป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่นักการตลาด  ต้องเอาไปใช้วางแผนธุรกิจ /แผนการตลาด/และแผนประชาสัมพันธ์เช่นกัน

คนกลุ่มนี้ใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ต   โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ  4.5 ชม./วัน  โดยช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด อยู่ในช่วง 08.01 – 12.00 น. จำนวน 79.1 %

เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตที่น้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับเจนเนอเรชันอื่นๆ แต่กลับไม่ต่างกันมากมายนักกับการใช้เวลา 5.7 ชั่วโมง/วัน ของกลุ่ม Gen Z เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป

อุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต

สมาร์ทโฟน                                                        77.3 %

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                      70.1%

คอมพิวเตอร์พกพา                                           39.5 %

 

สถานที่ๆ ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด

บ้าน/ที่พักอาศัย                                               83.1%

ที่ทำงาน                                                           65.9%

ที่สาธารณะ                                                      15.3%

กิจกรรมที่นิยม 5 อันดับแรก

Social Network                                       89.8 %

ค้นหาข้อมูล                                             69.1%

รับ-ส่ง อีเมล                                              66.6%

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                       66.1%

Youtube                                                  65.4%

 

 

ที่มา ETDA

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : AGING SOCIETY : สูงวัยออนไลน์