ปิดเมนู
หน้าแรก

5 เคล็ดลับลดความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงไตเรื้อรัง

เปิดอ่าน 356 views

5 เคล็ดลับลดความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงไตเรื้อรัง

5 เคล็ดลับลดความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงไตเรื้อรัง

Sanook! (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

 

ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุ 1 ใน 3 อันดับแรกของการเกิดโรคไตเรื้อรังในประชาชนไทย 

ส่วน “ไต” เป็นอวัยวะสำคัญในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ และไตมีความเสื่อมตามธรรมชาติจากการใช้งานตามปกติ แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นร่วม จะทำให้เสื่อมมากจนเป็น “โรคไตเรื้อรัง” ได้

 

ความดันโลหิตสูง จำเป็นต้องทานยาหรือไม่?

สำหรับการกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีความจำเป็นเพราะเป็นการควบคุมระดับความดันโลหิต  ซึ่งถ้าควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ก็จะช่วยลดและชะลอความเสื่อมของไตได้ 

อย่างไรก็ตาม ในยาบางตัวมีขนาดและระยะเวลาในการกินยา ซึ่งแพทย์พิจารณาจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่าการทำงานของไต) และอาจมีการปรับขนาดให้เหมาะสมในแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา และการใช้ยาบางตัวก็อาจมีผลกับไต ผู้ป่วยจึงควรกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากยาแต่ละรายการมีข้อควรปฏิบัติแตกต่างกันไป 

 

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อลดการรับประทานยา เช่น

  1. ลดน้ำหนักส่วนเกิน
  2. จำกัดปริมาณเกลือในอาหารหรือลดเค็ม
  3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
  4. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่
  5. ควรควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับน้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท

ส่วนประชาชนทั่วไปควรไปรับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องรู้ค่าตัวเลขและความหมายของระดับความดันโลหิตของตนเอง เพราะเป็นตัวเลขสำคัญที่จะทำให้รู้ภาวะสุขภาพและสามารถนำไปดูแลตนเองต่อไปได้

 

 
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 5 เคล็ดลับลดความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงไตเรื้อรัง