ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

10 โรคร้ายที่เกิดจาก “ต่อมไร้ท่อ” ทำงานผิดปกติ

เปิดอ่าน 31 views

10 โรคร้ายที่เกิดจาก “ต่อมไร้ท่อ” ทำงานผิดปกติ

หลายคนอาจจะไม่ทราบ หรือไม่คุ้นเคยกับ “ต่อมไร้ท่อ” ว่ามันอยู่ในส่วนใดของร่างกาย ทำหน้าที่อะไร จริงๆ แล้วมีอวัยวะหลายส่วนที่อยู่ในเครือข่ายของต่อมไร้ท่อ ซึ่งหากเกิดความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็อาจกระทบกับการทำงานของอวัยวะส่วนนั้น หรืออาจจะกระทบไปทั้งร่างกายเลยก็เป็นได้

ต่อมไร้ท่อ อยู่ที่ไหนของร่างกาย?

ต่อมไร้ท่อกระจายอยู่ไปทั่วร่างกาย ได้แก่ สมองส่วนไฮโปธาลามัส ต่อมไพเนียล ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์/ต่อมเคียง ไทรอยด์ (ควบคุมการทำงานของแคลเซียม) ต่อมไทมัส (ดูแลระบบภูมิคุ้มกันโรค) ต่อมหมวกไต ตับอ่อน รังไข่ และอัณฑะ

ต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่อะไร?

ต่อมไร้ท่อเหล่านี้จะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างฮอร์โมนต่างๆ และควบคุมการทำงานทุกชนิดของร่างกาย  รวมไปถึงการสืบพันธุ์ ตั้งครรภ์ และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วย

10 โรคร้ายที่เกิดจาก “ต่อมไร้ท่อ” ทำงานผิดปกติ

  1. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อของตับอ่อน
  2. โรคพีซีโอเอส หรือ กลุ่มอาการที่รังไข่มีถุงน้ำหลายใบ ประจำเดือนมาผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ หรือมากเกินไป เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อของรังไข่
  3. ภาวะนกเขาไม่ขัน เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในอัณฑะ
  4. ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์
  5. โรคอ้วน อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมหมวกไต หรือต่อมใต้สมอง
  6. โรคเนื้องอกในสมอง เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมหมวกไต หรือต่อมไต้สมอง
  7. โรคมะเร็งในตับอ่อน เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในตับอ่อน
  8. โรคออโต้อิมมูน หรือโรคภูมิต้านตัวเอง เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์
  9. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์
  10. โรคเนื้องอกตับอ่อน เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในตับอ่อน

คำแนะนำ

เมื่อมีความผิดปกติของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้รีบพบแพทย์ เพราะการตรวจหาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจเท่านั้น นอกจากนี้โรคที่เกิดจากต่อมไร้ท่อมักเป็นโรคเรื้อรัง ที่อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดภายในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นการพบแพทย์ตามเสลาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยค่ะ

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :หาหมอ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 10 โรคร้ายที่เกิดจาก “ต่อมไร้ท่อ” ทำงานผิดปกติ