ปิดเมนู
หน้าแรก

ไขผึ้งเยอรมัน (Beewax) เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SMEs

เปิดอ่าน 1,424 views

ไขผึ้งเยอรมัน (Beewax) เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SMEs

Beewax (White Beewax) ตัวนี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ละลายน้ำ และไม่ละลายในแอลกอฮอล์เย็น ใช้ในเครื่องสำอางค์ ทำเนื้อลิปสติก หรือ การเคลือบลูกกวาด ขนมหวาน และเป็นสารให้กลิ่นรสในหมากฝรั่ง ในอาหาร [CAS: 8012-89-3]

ข้อมูลย่อ (สารเคมีทั่วไป)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น 
ไขผึ้ง, Beeswax
ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 
สูตรทางเคมี 
 
CAS Number 
8012-89-3
แหล่งกำเนิดสินค้า 
เยอรมัน (Germany)
อุตสาหกรรมที่ใช้ 
เครื่องสำอางค์ (Cosmetic) ; เวชภัณฑ์ (Pharmaceatical)
เกรดสินค้า 
Cosmetic Grade
ขนาดบรรจุ 
20Kg.
บรรจุภัณฑ์ 
 
ข้อมูลทั่วไป 
Beewax (White beewax) ตัวนี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ละลายน้ำ และไม่ละลายในแอลกอฮอล์เย็น ใช้ในเครื่องสำอางค์ ทำเนื้อลิปสติก หรือ การเคลือบลูกกวาด ขนมหวาน และเป็นสารให้กลิ่นรสในหมากฝรั่ง ในอาหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)

Beeswax

 
                                                      
 
ไขผึ้ง เป็นสารที่ผึ้งงานผลิตจากต่อมไขผึ้ง (wax gland) เพื่อใช้สร้างรวงผึ้ง ซ่อมแซมและปิดฝาหลอดรวง ไขผึ้งที่ผลิตออกมา จากต่อมไขผึ้งจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ (wax scale)  สีขาวใส  มีน้ำหนักเบา  เกล็ดมีขนาดประมาณ 1×1 มิลลิเมตร  หนาประมาณ 0.2-0.5 มิลลิเมตร  ถ้านำแผ่นไขผึ้งประมาณ  800,000 เกล็ดมาชั่ง  มีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม  และผึ้งต้องกินน้ำหวานมากถึง  8 กิโลกรัม  เพื่อผลิตไขผึ้ง 1 กิโลกรัม
 

องค์ประกอบของไขผึ้ง
    

ผึ้งงานต้องกินน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง  จำนวนมากถึง  8  กิโลกรัม  เพื่อผลิตไขผึ้งได้เพียง  1 กิโลกรัม ไขผึ้งจึงมีองค์ประกอบของ โมเลกุลของธาตุหลักเช่นเดียวกับน้ำผึ้ง  คือ  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  และออกซิเจน โดยมีสัดส่วนของสารประกอบชนิดต่าง ๆ ดังนี้
 1. ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons)  14%
 2. โมโนเอสเทอร์ (monoesters)  35%
 3. ไดเอสเทอร์ (diesters)  14%
 4. ไตรเอสเทอร์ (triesters)  3%
 5. ไฮดรอกซี่โมโนเอสเทอร์ (hydroxy  monoesters)  4%
 6. ไฮดรอกซี่โพลีเอสเทอร์ (hydroxyl  polyesters)  8%
 7. กรดเอสเทอร์ (acid esters)  1%
 8. กรดโพลีเอสเทอร์ (acid polyesters)  2%
 9. กรดอิสระ (free acid)  12%
 10. แอลกอฮอล์อิสระ (free alcohols)  1%
 11. สารที่ยังไม่ทราบชนิด (unidentifiect)  6%
                                                            

คุณสมบัติของไขผึ้ง

 1. ไขผึ้งบริสุทธิ์จะไม่มีสีหรือเห็นเป็นสีใส ๆ โปร่งแสง  ไขผึ้งละลายได้ดีในน้ำมัน  โดยเฉพาะน้ำมันสน  แต่ไม่ละลายในน้ำ ถ้านำไขผึ้งที่แข็งไปต้มในน้ำ  ไขผึ้งจะหลอมละลายลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำ                 
 2. ไขผึ้งมีจุดหลอมเหลวเฉลี่ยที่ 63-65 องศาเซลเซียส  ถ้าได้รับความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดเปลวไฟหรือติดไฟ  ลุกไหม้เหมือนก๊าซจะเป็นอันตราย  ดังนั้นการหลอมไขผึ้ง  ควรใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือนึ่งในน้ำร้อน         
 3. ไขผึ้งถ้าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ  ไขผึ้งจะหดตัวและทำให้เปราะแตกง่าย  เช่น  เก็บไขผึ้งไว้ที่ 10 องศาเซลเซียส ปริมาตร ของไขผึ้งจะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซนต์
 

การนำไปใช้ประโยชน์
   

ไขผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไขผึ้งนั้นมีคุณภาพกายภาพและทางเคมี  สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากไขเทียม  ไขผึ้งนอกจากนำไปทำเทียนไขแล้ว ยังใช้ทำเครื่องสำอาง  กระบวนการทำ  ผ้าบาติก งานโลหะ ใช้เป็นสารกันน้ำ สารขัดเงา   สารหล่อลื่น 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้              
 1. ใช้ทำเครื่องสำอาง  ประมาณร้อยละ  35-40
 2. ใช้ในงานเภสัชกรรม  ประมาณร้อยละ  25-30
 3. ใช้ทำเทียนไข  ประมาณร้อยละ  20
 4. ใช้ทำอื่น ๆ  ประมาณร้อยละ  10-20
     
ประเทศที่ใช้ไขผึ้งมากที่สุดในโลก คือ  อเมริกา  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  และเยอรมัน  ตามลำดับ  และที่สำคัญคือ  ไขผึ้งแท้ถูกนำ กลับมาใช้ทำแผ่นรังเทียม  เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างรวงรังให้แก่ผึ้ง  ทำให้เก็บน้ำผึ้งได้มากขึ้น
 

                                           

วิธีการเก็บไขผึ้ง

 1. ไขผึ้งที่หลอมแล้วต้องห่อหุ้มด้วยพลาสติก  ระบุขนาด  น้ำหนัก และวัน เดือน ปี ที่ผลิต
 2. สถานที่เก็บไขผึ้ง  เก็บที่อุณหภูมิห้อง  โดยห้องนั้นต้องสะอาด  แห้ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก   และไขผึ้งต้องไม่สัมผัสกับ แสงอาทิตย์โดยตรง

วิธีหลอมไขผึ้ง

 1. คอนผึ้งเก่าที่จะนำมาหลอมเป็นไขผึ้ง  ให้นำออกจากกรอบคอนผึ้งทั้งส่วนที่เป็นไม้และลวดให้เรียบร้อย
 2. หลอมไขผึ้งในถังสแตนเลส 2 ชั้น ที่มีชั้นน้ำร้อนคั่นกลางห้ามหลอมไขผึ้งในถังสแตนเลสที่ผิวโลหะสัมผัสกับความร้อนโดยตรง
 3. ให้รีบหลอมรวงผึ้งเก่าโดยเร็ว  และจัดการเศษที่เหลือจากการหลอมรวงผึ้งเก่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 

250 g. = 311 บาท

1 Kg. = 790 บาท

25 Kg. = 18,000 บาท

250 Kg. = 171,895 บาท

 

บริษัท เค เอส คอสมิทอลโลจี (ประเทศไทย) จำกัด 

Brand Manager Tel: 083-007-8589, Line ID: careandliving

KS Cosmetology (Thailand) Co.,Ltd.
99/129 Chatluang Village 9, Phathum-Samkhok Rd.
T. Bangprog Muangphathumtani Phathumthani 12000

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ไขผึ้งเยอรมัน (Beewax) เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SMEs