ปิดเมนู
หน้าแรก

โค้งสุดท้าย! ดูจะๆ อายุ 50 ปีขึ้นและเกิน 60 ได้อะไรจาก กอช.บ้าง !

เปิดอ่าน 350 views

โค้งสุดท้าย! ดูจะๆ อายุ 50 ปีขึ้นและเกิน 60 ได้อะไรจาก กอช.บ้าง !

saving

โค้งสุดท้าย! ดูจะๆ อายุ 50 ปีขึ้นและเกิน 60 ได้อะไรจาก กอช.บ้าง !

โค้งสุดท้ายเหลืออีก เพียงสัปดาห์เดียวสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและ อายุเกิน 60 ปี สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.  เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ให้เห็นจะๆ รีบตัดสินใจก่อนหมดเขต 25 ก.ย. 59

การเปิดรับสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.  สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและ อายุเกิน 60 ปี ซึ่งจะหมดเขตในอีกสัปดาห์ข้างหน้า หรือ วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559 นี้ หลังจากที่มีการประกาศให้ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ดังกล่าวมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุน กอช.ได้ ซึ่งเป็นการผ่อนปรนให้กับผู้ที่สูงวัยใกล้เกษียณและเกษียณอายุไปแล้วมีโอกาสได้เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 

โดยล่าสุดมีการเปิดเผยจำนวนสมาชิกผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจำนวน 42,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 460,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559)  ทั้งนี้ ทาง กอช.ได้รณรงค์และเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและ อายุเกิน 60 ปี จนได้รับการตอบรับจำนวนมาก  และในโอกาสสุดท้าย ที่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 10 วัน หากท่านใดที่อายุ 50 ปีขึ้นไป และ อายุเกิน 60 ปียังไม่ตัดสินใจ เนื่องจากยังไม่รู้หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือจะสมัครที่ไหนได้บ้าง สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 saving1

ข้อมูลจากhttp://www.nsf.or.th/

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โค้งสุดท้าย! ดูจะๆ อายุ 50 ปีขึ้นและเกิน 60 ได้อะไรจาก กอช.บ้าง !