ปิดเมนู
หน้าแรก

แพทย์แผนไทยฯ แนะวิธีกิน “ฟ้าทะลายโจร” และสมุนไพรอื่นๆ รักษาโควิด-19 ช่วง Home Isolation

เปิดอ่าน 8 views

แพทย์แผนไทยฯ แนะวิธีกิน “ฟ้าทะลายโจร” และสมุนไพรอื่นๆ รักษาโควิด-19 ช่วง Home Isolation

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตามแนวทางการดูแลรักษาแบบ Home Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและเข้าถึงบริการโดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาของชาติด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกในการรักษาโควิด-19

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ทางกรมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน Home Isolation ทั้ง 158 แห่ง โดยเน้นให้การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยสําหรับแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน Home Isolation 

แบ่งเกณฑ์การรักษาออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

วิธีกินยา “ฟ้าทะลายโจร” และยาสมุนไพรอื่นๆ ช่วง Home Isolation

กลุ่มผู้ป่วยไม่มีอาการ

 • เน้นให้ยาฟ้าทะลายโจร (ยาผงบด) 
 • ยาเสริมรักษาตามสมุฏฐาน ได้แก่ 
 • ยาห้าราก 1.0-1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
 • ยาเขียวหอม 1.0 กรัม ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการกระหายน้ำ

กลุ่มมีอาการน้อย

มีอาการอ่อนเพลีย มึนงง คอแห้ง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

 • เน้นให้ยาหลักเป็นยาฟ้าทะลายโจร (ยาผงบด) 
 • ยาเสริมรักษาตามสมุฏฐาน ได้แก่ 
 • ยาห้าราก 1.0-1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
 • ยาจันทน์ลีลา 1.0-2.0 กรัม ทุก 3-5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการไข้ 
 • ยาเขียวหอม 1.0 กรัม ทุก 3 –5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการกระหายน้ำ

กลุ่มมีอาการไข้

มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อย ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 37.5-38.0 องศาเซลเซียส 

 • ยาฟ้าทะลายโจร 
 • ยาเสริมรักษาตามสมุฏฐาน ได้แก่
 • ยาห้าราก 1.0 –1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
 • ยาจันทน์ลีลา 1.0 –2.0 กรัมวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
 • ยาประสะจันทน์แดง 1.0 กรัม ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการไข้

กลุ่มหลังติดเชื้อไม่มีอาการ

หากไม่มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อ่อนล้า มึนงง วิงเวียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด เน้นยาหลัก คือ 

 • ยาหอมนวโกฐ 1 ช้อนชา ละลายน้ำทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
 • ยาประสะจันทน์แดง 1.0 กรัม ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
 • ยามันทธาตุ 1.0 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
 • ยาธาตุบรรจบ 1.0 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 

ทั้งนี้ยังมีตํารับยาที่สามารถรักษาตามอาการ ได้แก่ 

ยาแก้อาการไอ

 • ยาแก้ไอ (ผสมกานพลู ผสมมะขามป้อมผสมมะนาวดอง) 
 • ยาประสะมะแว้ง 
 • ยาอํามฤควาที 

ยาปรับธาตุ

 • ยาตรีผลา 

ยาแก้อาการหวัด 

 • ยาปราบชมพูทวีป 

ยาแก้ท้องผูก

 • ยาน้ำตรีผลา

ยาแก้ท้องเสีย

 • ยาธาตุบรรจบ 

เป็นต้น

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่าขอให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน Home Isolation มั่นใจในการรักษาเนื่องจากทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีการประเมิน การจ่ายยาเพื่อรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตามแนวทางเวชปฏิบัติ การติดตามอาการโดยแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงให้คําแนะนําในการรักษาแบบ Home Isolation อย่างใกล้ชิด

ติดต่อ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แพทย์แผนไทยฯ แนะวิธีกิน “ฟ้าทะลายโจร” และสมุนไพรอื่นๆ รักษาโควิด-19 ช่วง Home Isolation