ปิดเมนู
หน้าแรก

‘แซงซ้าย-แช่ขวา’ ผิดกฎหมายหรือไม่กันแน่?

เปิดอ่าน 360 views

‘แซงซ้าย-แช่ขวา’ ผิดกฎหมายหรือไม่กันแน่?

car-care1

‘แซงซ้าย-แช่ขวา’ ผิดกฎหมายหรือไม่กันแน่?

    

การขับรถแซงซ้ายถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่เห็นได้จนชินตาในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่บางคนที่มีพฤติกรรมขับรถช้าแช่ช่องทางด้านขวา เหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร?

    

โดยปกติแล้ว การขับรถแซงช่องทางด้านซ้าย ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน เนื่องจาก พรบ.จราจรทางบก ปี 2522 หมวด 2 มาตรา 45 ระบุไว้ชัดเจนว่า ‘ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถแซงหน้ารถคันอื่นทางด้านซ้าย’ ซึ่งในต่างประเทศที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น เยอรมนี จะพบรถแซงซ้ายได้น้อยมาก จนแทบเรียกได้ว่าไม่มีเลย

    

อย่างไรก็ดี กฎหมายได้ระบุข้อยกเว้นในมาตรา 45 (2) ว่าผู้ขับขี่สามารถแซงขึ้นไปทางซ้ายได้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กรณีที่ไม่สามารถแซงช่องทางด้านขวาได้จริงๆ เช่น รถคันหน้าไม่หลบให้ หรือรถคันหน้าเตรียมกลับรถ เป็นต้น

car-care2

    

แต่ยังมีผู้ขับขี่รถยนต์อีกกลุ่มที่มีพฤติกรรมขับรถแช่ขวา ไม่ยอมหลบเข้าช่องซ้าย แม้จะขับช้ากว่ารถคันอื่นก็ตาม บางครั้งอาจเป็นเพราะคิดว่าตัวเองใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้ว ไม่จำเป็นต้องหลบซ้ายให้แต่อย่างใด ซึ่งเหล่านี้เป็นความผิดตามกฎหมายเช่นกัน โดย พรบ.จราจรทางบก ปี 2522 มาตรา 34 ระบุว่า การใช้ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดเท่านั้น เว้นแต่ถูกกีดขวาง, ปิดการจราจร, เมื่อจะแซงหน้ารถคันอื่น และเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องทางด้านซ้าย

    

นอกจากนั้น มาตราที่ 35 ยังระบุอีกว่า รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่น จะต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมิได้ระบุถึงความเร็วสูงสุด นั่นหมายความว่า แม้จะใช้ความเร็วสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตาม หากมีรถที่เร็วกว่าต้องการแซงขึ้นไป ก็จำเป็นต้องหลบซ้ายให้แซงนั่นเอง

    

กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ว่าจะขับแซงซ้าย หรือขับแช่ขวา ต่างก็ผิดกฎหมายด้วยกันทั้งนั้น แต่หากไม่มีการขับรถแช่ขวา ก็จะไม่มีการแซงซ้ายเกิดขึ้น ดังนั้น หากว่าช่องซ้ายมีปัญหาผิวถนนขรุขระ และตั้งใจจะวิ่งขวาจริงๆแล้วล่ะก็ แนะนำให้มองกระจกหลังเป็นระยะๆ ถ้ามีรถขับมาด้วยความเร็วต้องการจะแซง ก็ควรหลบให้เขาแซงไปก่อนครับ

cr. auto.sanook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ‘แซงซ้าย-แช่ขวา’ ผิดกฎหมายหรือไม่กันแน่?