ปิดเมนู
หน้าแรก

เมื่อดอกบัวบานที่ “อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ” จ.สกลนคร

เปิดอ่าน 671 views

เมื่อดอกบัวบานที่ “อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ” จ.สกลนคร

เมื่อดอกบัวบานที่ “อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ” จ.สกลนคร

สนุกท่องเที่ยว

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ สนุก ! ท่องเที่ยว จะพาไปชมกับอุทยานที่จังหวัด สกลนคร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเรียนรู้เกี่ยวพันธุ์บัวต่างๆซึ่งจะได้ชมความงามและความรู้ไปพร้อมๆกันอีกด้วย

 

อุทยานบัว ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร

 

อุทยานบัวสร้างขึ้นในปี 2553 เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวนานาชนิด และยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสกลนคร

 

อุทยานบัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่น บัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน – เผื่อน และบัวฝรั่ง มาเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบสระพื้นที่ 10 ไร่ ประกอบกับทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปชมความงามของดอกบัวอีกด้วย

 

 

ส่วนที่สอง ส่วนแสดงพันธุ์บัว เป็นการนำพันธุ์บัวต่างๆจำนวน 74 สายพันธุ์ มาจัดใส่กระถางโชว์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมดอกบัวแต่ละชนิดอย่างเห็นได้ชัดเจนใกล้ชิดมากขึ้น

 

 

ส่วนที่สาม ส่วนนิทรรศการ เป็นห้องนิทรรศการความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่างๆเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้

– การจัดจำแนกวงศ์และสกุลของบัวหลวงและบัวสาย

– การจำแนกบัวตามลักษณะทางนิเวศวิทยา

– บัวควีนสิริกิติ์

– ประโยชน์ของบัว

– บัวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย

– บัวสี่เหล่า

– บัวไทยที่ชนะการประกวดรางวัลระดับนานาชาติ

 

 

ซึ่งอุทยานบัวแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นนิทรรศการบัวปิดวันหยุดราชการและหยุดนักขัตฤกษ์

ใครที่ผ่านมาจังหวัดสกลนครก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาชมดอกบัวที่สวยงาม กว้างขวาง และแถมยังได้รับความรู้อีกด้วยนะครับ

 

 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมื่อดอกบัวบานที่ “อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ” จ.สกลนคร