ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

เป้าหมายในชีวิต Life Goals ของคุณเป็นแบบไหน

เปิดอ่าน 595 views

เป้าหมายในชีวิต Life Goals ของคุณเป็นแบบไหน

Marc and Angel Hack Life ได้นำเสนอข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ เพื่อการดำเนินชีวิตมาหลายปี เพจนี้ได้นำเสนอมุมมองของชีวิตที่หลายคนอาจมองข้ามหรือหลงลืมไปด้วยเหตุผลนานาประการ ผู้เขียนจึงโพสต์มุมมองเชิงบวกที่น่าสนใจและควรนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราเอง มีโพสต์หนึ่งที่ MThai English ใคร่ขอนำเสนอ Life Goals หรือ เป้าหมายในชีวิต แง่คิดดีๆ จาก Marc and Angel Hack Life

before

หลายคนตั้งเป้าหมายพื้นฐานในชีวิตโดยใช้ฐานคิดเดิมๆ ของสังคมจนอาจหลงลืมไปว่า ควรตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างสร้างสรรค์และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงมากกว่าทำตามกระแสกันไปแล้วชีวิตโดยรวมก็ไม่มีอะไรดีขึ้น นอกจากได้ทำตามๆ กันไปเท่านั้น แล้ว Marc and Angel Hack Life ได้พูดถึงเป้าหมายในชีวิต Life Goals ไลฝฺ โกลดฺส ไว้อย่างไรบ้าง

Get married before 30. ต้องแต่งงานก่อนอายุ 30

Get married when you’re really ready ! จะแต่งงานเมื่อพร้อมมีชีวิตคู่จริงๆ

***********

Retire with $1 million. จะเกษียณพร้อมกับเงินล้าน

Retire with loads of precious memories. จะเกษียณพร้อมกับความทรงจำอันมีค่า

***********

Become a manager. ต้องได้ตำแหน่งดีๆ ในออฟฟิศ

Become an influencer. ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้อื่น หรือผู้ที่น่าเอาแบบอย่าง

***********

Buy a house. ซื้อบ้านสักหลัง

Build a home for the homeless. ช่วยเหลือคนไร้บ้าน (ผู้ด้อยโอกาส)ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

************

Marry someone beautiful/handsome. แต่งงานกับคนสวยหรือคนหล่อ

Marry someone with inner beauty. แต่งงานกับผู้ที่งดงามจากภายใน

************

<> on February 26, 2015 in Havana, Cuba.

Getty Images

Make my parents proud of how much I earn. ให้พ่อแม่ภูมิใจว่า เราหาเงินได้มากเพียงใด

Make my parents proud of how happy I am. ให้พ่อแม่ภูมิใจว่า เรามีความสุขในชีวิตเพียงใด

 

Pupils at Withington Girls' School react as they open their GCSE exam results on August 25, 2016 in Manchester, England. Withington Girls' School is an indepenedent girls school in Fallowfield, Manchester where 72% of pupils taking the GCSE exam achieved A* grades and 95.5% attaining A* to A. Nationally this year's GCSE results for England, Wales and Northern Ireland have shown a significant fall.

Getty Images

credit: English MThai

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เป้าหมายในชีวิต Life Goals ของคุณเป็นแบบไหน