ปิดเมนู
หน้าแรก

เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 9 views

เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ จำเป็นต้องดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งอย่างไร และมีเอกสารใดบ้างที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าการวางเครื่องยนต์ใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ให้มีลักษณะผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ จำเป็นต้องให้นายทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์เสียก่อนจึงจะสามารถใช้รถคันนั้นได้ หากฝ่าฝืนเจ้าของรถจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์, ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์, หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ เป็นต้น
 3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ขั้นตอนดำเนินการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
 4. รอรับเอกสารคืน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์

 1. ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนและคู่มือจดทะเบียน ครั้งละ 50 บาท
 3. ค่าตรวจสภาพรถ ครั้งละ 50 บาท

Credit: Auto Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?