ปิดเมนู
หน้าแรก

เช็คด่วน! ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรอง “ตับอักเสบ”

เปิดอ่าน 267 views

เช็คด่วน! ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรอง “ตับอักเสบ”

เช็คด่วน! ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรอง “ตับอักเสบ” เกี่ยวกับ ไวรัสตับอักเสบ

 

โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่คนไทยคุ้นหูกันมานานแสนนาน และหลายคนมีคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือคนรู้ตักที่เป็นโรคนี้ เพราะ Dr.Mukta Sharma ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ระบุว่า โรคไวรัสตับอักเสบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 7 ของโลก และเป็นโรคติดต่อเพียงหนึ่งเดียวที่อัตราการเสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรค เอดส์ และมาลาเรียรวมกันหรือมากกว่า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี ซี ดี และอี แต่โรคไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในไทยและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบีและซี เห็นได้จากผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลกที่พบว่ามีประชากรกว่า 325 ล้านคนทั่วโลกติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดังกล่าวถึง 1.34 ล้านรายต่อปี ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 2.2-3 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ 3-7 แสนราย

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากประมาณการพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี พบ 1 คนในทุกๆ 12 คน ในประเทศไทยพบความชุกการติดเชื้อไวรัสตับบี 5-8% ไวรัสตับอักเสบซี 1-2% โดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่อันตราย เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบน้อยมาก โดยส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว

ดังนั้น ประชาชนที่สงสัยว่าจะมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ แนะนำให้มาตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้

 
  1. ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535
  2. ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
  3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  4. ผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือสารเลือด
  5. ผู้ที่เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  6. ผู้ที่เคยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  7. ผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
  8. ผู้ที่มีคนในครอบครัว ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
  9. ผู้ที่เคยสักผิวหนัง เจาะหู ฝังเข็ม ในที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

 

ใครสนใจอยากตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกที่ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เช็คด่วน! ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรอง “ตับอักเสบ”