ปิดเมนู
หน้าแรก

เช็กเลย! คุณเป็นกลุ่มเสี่ยง “ภาวะหัวใจหยุดเต้น” ขณะเล่นกีฬาหรือไม่?

เปิดอ่าน 7 views

เช็กเลย! คุณเป็นกลุ่มเสี่ยง “ภาวะหัวใจหยุดเต้น” ขณะเล่นกีฬาหรือไม่?

แม้จะออกกำลังกายเป็นประจำ แต่คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงหัวใจหยุดเต้นขณะออกกำลังกายได้

อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา คือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหันขณะแข่งขันกีฬาหรือภายใน 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการออกกำลังกาย ซ้อมกีฬา

สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น

สำหรับกลุ่มนักกีฬาอายุน้อยกว่า 35 ปี

 • มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจแต่กำเนิด ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว
 • มีความผิดปกติของโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจ
 • มีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
 • ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

สำหรับกลุ่มนักกีฬาอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว
 • ความผิดปกติของการเต้นของหัวใจโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

 • ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา พี่หรือน้อง เสียชีวิตขณะที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีโรคหัวใจรุนแรงขณะที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 • มีประวัติหมดสติหรือเป็นลมขณะออกกำลังกาย
 • มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขณะออกกำลังกาย
 • รู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกาย

วิธีป้องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะออกกำลังกาย

ก่อนออกกำลังกายที่ใช้แรงมากๆ เช่น วิ่งมาราธอน และอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหากมีโรคประจำตัว หรือควรตรวจสุขภาพเพื่อเช็กสมรรถภาพทางร่างกาย และตรวจสุขภาพหัวใจอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเช็กและหาทางป้องกันก่อนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เช็กเลย! คุณเป็นกลุ่มเสี่ยง “ภาวะหัวใจหยุดเต้น” ขณะเล่นกีฬาหรือไม่?