ปิดเมนู
หน้าแรก

เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

เปิดอ่าน 43 views

เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

เคยหรือไม่ เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมีจำนวนเท่าไหร่? หากเราแก่ตัวไปจะได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่ ขอพาทุกๆ คนมาตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบไปผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2. สมัครสมาชิกเข้าใช้งาน ส่วนรหัสเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที

3. การตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 • การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 • ขอเบิกสิทธิประโนชน์กรณีชราภาพ
 • เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
 • ประวัติการทำรายการ

ที่สำคัญผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้เช่นกัน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

Cr. money.sanook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ