ปิดเมนู
หน้าแรก

“เจ็บคอ” แบบไหน กินยาปฏิชีวนะได้

เปิดอ่าน 3 views

“เจ็บคอ” แบบไหน กินยาปฏิชีวนะได้

การกินยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการเจ็บคอทั้งที่ไม่จำเป็น เป็นหนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มักมีอาการเจ็บคอจากไวรัส ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาต้านแบคทีเรีย) ในการรักษา เพราะนอกจากจะไม่ส่งผลต่อการรักษาแล้วยังอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาด้วย

“เจ็บคอ” แบบไหน กินยาปฏิชีวนะได้

เจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัส ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ

มีอาการดังนี้

 • คอแดง
 • ทอนซิลบวมแดง

พร้อมอาการร่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่

 • มีไข้ต่ำๆ
 • ไอ
 • น้ำมูกไหล
 • เสียงแหบ
 • อ่อนเพลีย

อาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัส สามารถพบได้บ่อยกว่า จากการเจ็บคอเพราะเป็นไข้หวัดธรรมดา ควรพักผ่อน และดื่มน้ำให้เพียงพอ สามารถกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ เพื่อบรรเทาอาการระคายคอ ถ้าไอหรือมีน้ำมูกมาก อาจกินยาแก้ไอหรือยาแก้แพ้ โดยทั่วไปมักหายเองได้ภายใน 7-14 วัน

เจ็บคอจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย อาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะ

มีอาการดังนี้

 • คอแดง
 • มีจุดหนองที่ต่อมทอนซิล
 • ทอนซิลบวมแดง

พร้อมอาการร่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่

 • มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
 • ไม่มีอาการไอ
 • ต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกรหน้า บวมโตขึ้นหรือกดเจ็บ

อาการเจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ไม่บ่อยเท่าเจ็บคอจากเชื้อไวรัส ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อประเมินความจำเป็นของการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ทั้งนี้ ยาต้านจุลชีพ ได้แก่ ยาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา ยาต้านปรสิต 

พวกเราทุกคนสามารถลดเชื้อดื้อยาได้ โดยหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะเสี่ยงทำให้เกิดเชื้อดื้อยา

 • ซื้อยาต้านจุลชีพกินเอง เช่น ยาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะ 
 • ซื้อยาต้านจุลชีพตามคนอื่น
 • รับประทานยาต้านจุลชีพไม่ครบขนาดหรือระยะเวลาการรักษา
 • ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของการรับประทานยาต้านจุลชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • อมยาอมที่ผสมยาฆ่าเชื้อ
 • เอายาต้านจุลชีพชนิดรับประทานมาโรยแผล
 • ใช้ยาต้านจุลชีพในปศุสัตว์

ดังนั้นหากสงสัยภาวะติดเชื้อ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อประเมินความจำเป็นของการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เจ็บคอ” แบบไหน กินยาปฏิชีวนะได้