ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

เคล็ดวิธีเลือกเครื่องสังเวย ของเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 428 views

เคล็ดวิธีเลือกเครื่องสังเวย ของเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในยุคปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นกำลังใจให้ต่อสู้กันไป ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่จะบูชาอะไรแล้วรวย มีโชคลาภดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ากระเป๋า เครื่องเซ่นสังเวย ของเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญควรกระทำให้ถูกต้อง ตามที่นิยมชมชอบ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชา จึงต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

horoscope1

เครื่องเซ่นสังเวย ของเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร คาวหวาน หรือ อาหารมังสวิรัตินั้น ถือเป็น อามิสบูชา ที่กระทำได้ ขอให้มีสติ มีความจริงกำกับเสมอและกระทำการอันสมควรที่สุด ตามแบบกรรมวิธีที่บูรพาจารย์ท่านวางไว้ในแต่ละสถานที่โดยส่วนมากจะมีการเขียนกำกับไว้ จะดีที่สุด อย่าคิดพิสดารเพราะไม่น่าจะเกิดผลดีอะไรกับชีวิต

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยของเซ่นไหว้ ต่าง ๆ จำเป็นต่อบางดวงจิตหรือดวงวิญญาณ บางดวง เพราะยังไม่ไปเกิดเพราะยังมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่หรือเป็นด้วยแรงอธิษฐานที่จะขออยู่ช่วยมนุษย์ สัตว์และดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทุกข์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น อาจจะยังติดกับของชอบที่ก่อนตาย เชื่อว่าของเซ่นไหว้เหล่านั้น จะดูไปถึงนิสัยเดิมของเหล่าเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านนิยมหรือชอบสิ่งใด บางท่านนิยม เหล้า ก็ต้องถวายเหล้า บางท่านนิยมเนื้อสด ก็ต้องถวายเนื้อสด บางท่านชอบ ไข่ต้มก็จะต้องมีไข่ต้มไว้ด้วย

และการที่แนะนำให้มีอาหารคาวหวานหลาย ๆ อย่างในการบูชานั้น เป็นการเตรียมการไว้ เผื่อเหลือเผื่อขาด ในกรณีที่เราไม่ทราบว่า นิสัยเดิมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปวงเทพเทวดา เจ้าที่ หรือ ดวงวิญญาณมาสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเป็นแบบใด ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่า เครื่องเซ่นสังเวยใดๆ จะเกิดบุญมากหากเราได้นำไปถวายพระสงฆ์ท่านและขอเมตตาท่านอุทิศบุญนั้นให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพ อุทิศอย่างเจาะจงเช่น เจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน เทวดาที่ดูแลกิจการร้านค้า หรือศาลใดก็ตาม

horoscope2

หรือเมื่อถวายเครื่องเซ่นสังเวย ( ยกเว้นของผิดศีลเช่น เหล้า บุหรี่ของมืนเมาต่างๆ ) กับพระสงฆ์ท่านแล้วขอผาติกรรมหรือการแลกคืนด้วยเงินที่จำนวนเท่ากันหรือมากกว่า ห้ามน้อยกว่าเป็นอันขาด แล้วนำเครื่องเซ่นสังเวยนั้นไปวางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการ เมื่อบอกลาแล้วให้นำไปทำทานแก่คนที่ด้อยโอกาสหรือคนอื่นตามที่เราเห็นสมควร

ปฏิบัติแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญให้ใส่ใจมากกว่า คือ ควรตั้งจิตให้เป็นสมาธิในขณะสวดบูชา และควรปฏิบัติให้ได้ทุกวันจะเป็นสิริมงคล ตามแต่กำลังทรัพย์และฐานะของผู้ศรัทธา จะบูชาอย่างไรก็ตาม หลักสำคัญคือ ขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่ สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิ สวดมนต์ให้ถูกต้อง บูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ขอพรด้วยความโลภ หรือสาบแช่งผู้อื่น ไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมา บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ท่านก็จะคุ้มครองเรา

credit: horoscope.sanook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เคล็ดวิธีเลือกเครื่องสังเวย ของเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์