ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช

เปิดอ่าน 2,563 views

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช

เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช

เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช

เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เครื่องมือการเกษตร แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะของการใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช และเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดิน แต่เราจะกล่าวถึงเฉพาะเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืชรวมถึงวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งได้แก่

  • กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ที่ไม่มีความแข็งแรง กิ่งไม้แห้งและลำกิ่งไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นพุ่มหรือทรงที่สวยงามตามความต้องการ หรือใช้ในการตัดกิ่งไม้กรณีที่ต้องการขยายพันธุ์ไม้

วิธีการเก็บรักษา หลังจากใช้งานแล้วให้ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า เช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ำมันเพื่อกันสนิมและเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช2

  • เลื่อยตัดกิ่งไม้ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ที่มีความแข็งแรงและลำกิ่งไม้ขนาดปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาระเกะระกะ

วิธีการเก็บรักษานั้น ใช้วิธีเดียวกันกับการเก็บรักษากรรไกรตัดกิ่งไม้

  • มีดดายหญ้า ใช้สำหรับดายหรือถอนวัชพืชที่มีลำต้นเลียดดิน

วิธีการเก็บรักษา  ให้ทำเช่นเดียวกันกับการเก็บรักษา กรรไกรตัดกิ่งไม้และเลื่อยตัดกิ่งไม้ และกรณีที่ใช้งานมานานแล้วมีดทื่อ ควรทำการลับมีดหลังจากใช้งานทุกครั้งด้วยหินลับมีด

  • ถังน้ำ เป็นภาชนะใส่น้ำสำหรับตักน้ำเพื่อมารดน้ำต้นไม้ โดยจะใช้มือวักน้ำหรือขันน้ำแทนการใช้ฝักบัวรดน้ำก็ได้

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช3วิธีการเก็บรักษา หลังจากใช้งานแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า แล้วคว่ำไว้จนแห้ง

  • บัวรดน้ำ ใช้สำหรับรดน้ำต้นกล้าหรือต้นอ่อน เพราะจะสามารถรดน้ำได้ทั่วถึงและไม่ทำต้นกล้าช้ำหรือเสียหายจากแรงของน้ำ

วิธีการเก็บรักษา ให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับถังน้ำ

 เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช1

профнастил дешево

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช