ปิดเมนู
หน้าแรก

เคมีนาโน ให้ยาผ่านเส้นเลือดฝอย ต่อชีวิตผู้ป่วย มะเร็ง

เปิดอ่าน 868 views

เคมีนาโน ให้ยาผ่านเส้นเลือดฝอย ต่อชีวิตผู้ป่วย มะเร็ง

pichealth-5

ขณะที่โลกเจริญขึ้น “โรค” ก็พัฒนาตัวเองขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะมะเร็ง ที่ขณะนี้มีรายงานการพบมะเร็งในร่างกายมนุษย์มากกว่า 100 ชนิด แต่ละชนิดมีการดำเนินของโรคไม่เหมือนกัน เช่น มะเร็งปอด, มะเร็งสมอง จะมีการดำเนินโรคที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีวิตการอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น การรักษามะเร็งแต่ละชนิด มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็น ระยะของโรค สภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้ป่วย ฯลฯ

ในทางการแพทย์มีการวิจัย ค้นคว้า วิธีการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก เพื่อที่จะเอาชนะโรคร้ายนี้ให้ได้ ล่าสุด โรงพยาบาลฟูด้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติกว่างโจว ประเทศจีน ได้คิดค้นวิธีการรักษามะเร็งแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเคมีนาโน เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย

pichealth-3

รศ.ดร.เผียว เซี่ยงเฮ่า ผอ.แผนกงานฉายรังสี โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติฟู่ต้ากว่างโจว ให้ข้อมูลว่า 80% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเกือบทุกชนิดไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดมากขึ้นและอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หรือแม้แต่การรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือที่เรียกสั้นๆว่า คีโม ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งก็อาจจะทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยถูกทำลายไปด้วย อีกทั้งปริมาณยาที่เข้าสู่เนื้องอกจากการทำคีโมนั้นน้อยมากจนไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ ในทางกลับกัน สัดส่วนของปริมาณยาที่ส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆ ของร่ายกายที่มีมาก ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา และสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือ ยาที่ใช้ในการทำคีโมไม่มีผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (Cancer Stem Cell, CSC) จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่ำ

pichealth-4

“โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกและผู้ป่วยระยะกลางส่วนหนึ่งสามารถรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การทำเคมีบำบัด และการฉายรังสี แต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางอีกส่วนหนึ่งและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมักเกิดปัญหาภาวะของโรคไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและการทำคีโม การฉายรังสีที่ไม่ได้ผล และการเกิดซ้ำของเนื้องอก” ผอ.แผนกงานฉายรังสี รพ.ฟูด้า บอกพร้อมกับอธิบายถึงการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ว่า การรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโน (Nano chemotherapy) หรือการรักษาโรคมะเร็งโดยให้ยาผ่านทางเส้นเลือดฝอย (Cancer Microvascular Intervention, CMI) เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย ด้วยการให้เม็ดยาขนาดเล็กผ่านสายยางเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งภายในเนื้องอกโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่พบว่ามีผลข้างเคียงน้อย สามารถยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

“การรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนจะใช้การส่องกล้องและให้เม็ดยาขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเพียง 1 ใน 80 ของเซลล์เม็ดเลือดแดง หรือ 1,000 นาโนเมตร (1/1,000,000 มิลลิเมตร) ผ่านสายยางส่งไปยังเส้นเลือดฝอยภายในเนื้องอก ทำให้ผู้ป่วยมีบาดแผลเพียงเล็กน้อยจากการรักษา” รศ.ดร.เผียว เซี่ยงเฮ่า บอก

รศ.ดร.เผียว เซี่ยง เฮ่า  ยังอธิบายรายละเอียดถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโน ด้วยว่า เนื่องจากผนังหลอดเลือดฝอยภายในเนื้องอกมีช่องว่างขนาดเล็กอยู่ เม็ดยาขนาดเล็กจึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ภายในองค์ประกอบเซลล์มะเร็งได้ ทำให้ยาในเซลล์มะเร็งมีความเข้มข้นสูง สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่า วิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนยังสามารถลดจำนวนเส้นเลือดฝอยภายในเนื้องอกได้ ส่งผลให้สามารถจำกัดการลุกลามและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้

pichealth-1

“โดยปกติแล้วหลอดเลือดฝอยในเซลล์ปกติจะไม่มีช่องว่าง เม็ดยาขนาดเล็กที่ใช้ในการรักษาจึงไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ จึงไม่ต้องกังวลว่า การรักษาด้วยวิธีนี้จะทำให้เซลล์ปกติถูกทำลายได้ นอกจากนี้ สัดส่วนปริมาณยาที่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายก็มีน้อยมาก จึงแทบจะไม่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยวิธีนี้ ” รศ.ดร.เผียวบอกพร้อมกับย้ำว่า ประสิทธิภาพในการรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนเห็นผลได้รวดเร็วโดยผ่านการส่องกล้อง เมื่อทำการรักษา เราสามารถดูได้เลยว่าสีที่ฉีดเข้าไปที่หลอดเลือดฝอยในเนื้องอกจะจางหายไป เนื้องอกจะอ่อนตัวและมีขนาดเล็กลง เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นอกจากนี้ ยังพบว่า การรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่ทำให้ความอยากอาหารของผู้ป่วยลดลงและไม่ทำให้ผู้ป่วยผมร่วง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา 3-4 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถเข้ารับการรักษาซ้ำอีกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติ

pichealth-2

ผอ.แผนกงานฉายรังสี รพ.ฟูด้า บอกในตอนท้ายว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เคยรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดทั่วไปแต่ไม่ได้ผล เมื่อมารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนแล้ว พบว่า 2 ใน 3 มีอาการทุเลาลง แต่สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เคยรับการรักษาด้วยการฉายรังสี เมื่อมารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนแล้วอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนจะต้องอาศัยการให้เม็ดยาขนาดเล็กผ่านเข้าทางหลอดเลือดฝอย แต่การฉายรังสีก่อนหน้านี้ทำให้หลอดเลือดได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มหลังด้วยเทคโนโลยีเคมีนาโนต่ำลง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้รับผู้ป่วย มะเร็งตับ ชาวไทยที่ให้การยอมรับและมารักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ ผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางโรงพยาบาลได้ก่อตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษา กรุงเทพฯ หากผู้ป่วยท่านใดสนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.fudacancerthailand.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ฯ ที่เบอร์ 02-717-1200,094-2211-169,081-580-3998

держатель инструмента купить

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เคมีนาโน ให้ยาผ่านเส้นเลือดฝอย ต่อชีวิตผู้ป่วย มะเร็ง