ปิดเมนู
หน้าแรก

เกษตรกรโคราชพลิกไร่มันปลูกทุเรียนลูกดกรายได้ดี

เปิดอ่าน 806 views

เกษตรกรโคราชพลิกไร่มันปลูกทุเรียนลูกดกรายได้ดี

เกษตรกรโคราชพลิกไร่มันปลูกทุเรียนลูกดกรายได้ดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรโคราชพลิกไร่มันสำปะหลัง ปลูกทุเรียนประสบความสำเร็จ ลูกดก รายได้ดี

เกษตรกรอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของราคามันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักกำลังตกต่ำอย่างมาก หลายรายต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหันมาปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น นายธวัชชัย ผิวแดง เกษตรกรบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี หนึ่งในเกษตรกรที่ตัดสินใจเลิกปลูกมันสำปะหลังและหันมาปลูกทุเรียนบนเนื้อที่ 10 ไร่แทน ผ่านมานาน 5 ปี ล่าสุดประสบความสำเร็จทุเรียนกำลังให้ผลผลิตเตรียมจำหน่ายเต็มสวน ด้านนายธวัชชัย กล่าวว่า เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ตนเองตัดสินใจสั่งซื้อพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกแทนมันสำปะหลังบนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่

หลังจากที่มันสำปะหลังมีแนวโน้มราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าศึกษาวิธีการเพาะปลูกและดูแลจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอและผู้ที่มีความรู้จากหลายๆ แห่ง ลองผิดลองถูกกระทั่งเข้าปีที่ 4 ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตแต่ยังไม่มากนัก มาปีที่เข้าปีที่ 5 ปรากฏว่าทุเรียนให้ผลผลิตเต็มสวน และยังมีอีกส่วนหนึ่งกำลังทยอยติดดอกออกผลตามมาเป็นส่วนๆ สร้างความดีใจให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก

เฉพาะในชุดแรกคาดว่าจะมีทุเรียนให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 400 ผล น่าจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจำนวนมาก เพราะเริ่มมีผู้คนสนใจติดต่อขอซื้อเข้ามาบ้างแล้วสำหรับการดูแลนั้นใช้วิธีดึงน้ำใต้ดินมาใช้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ แต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา อย่างเช่น โรคโคนรากเน่า ต้นแตกจากเชื้อรา และหนอนเจาะลำต้น แต่ก็ได้รับคำแนะนำในการดูรักษาด้วยดีจากทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรกรโคราชพลิกไร่มันปลูกทุเรียนลูกดกรายได้ดี