ปิดเมนู
หน้าแรก

เกษตรกรเฮ! พาณิชย์ เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.50 บาท

เปิดอ่าน 50 views

เกษตรกรเฮ! พาณิชย์ เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.50 บาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเกษตร ถึงแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 ว่าที่ประชุมเห็นชอบเคาะราคาประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือไม่เกิน 100 ตัน

นอกจากนี้ จะมีการประกาศราคาอ้างอิงจากราคาตลาดทุก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรจะได้ส่วนต่างจากราคาอ้างอิงเทียบกับราคาประกันรายได้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 3 วัน

เริ่มโครงการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 520,000 ครัวเรือน พื้นที่ 8.9 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงิน 9,400 ล้านบาท 

หลังจากนี้ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ 1 ธันวาคมนี้ เป็นเวลา 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรกรเฮ! พาณิชย์ เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.50 บาท