ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

เกษตกรปราจีนฯเดินตามรอยพ่อศก.พอเพียง

เปิดอ่าน 372 views

เกษตกรปราจีนฯเดินตามรอยพ่อศก.พอเพียง

agri

เกษตกรปราจีนฯเดินตามรอยพ่อศก.พอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครอบครัวลุงเตือน 1 ในครอบครัวน้อมนำเดินตามรอยพ่อ อยู่พอเพียง ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน จ.ปราจีนบุรี

ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นอีกพื้นที่แห่งหนึ่งของ จ.ปราจีนบุรี ที่สนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร ครอบครัวของนายเตือน เขตเขื่อน อายุ 54 ปี เป็นเกษตรกร อีก 1 ครอบครัวที่ศรัทธา –ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าพระราชดำรัสและได้นำครอบครัวมาลงมือทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ อยู่ภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน

นายเตือน กล่าวว่า “ตนเองพร้อมด้วย นางศิริวรรณ ภรรยา และบุตรชายอีก 1 คน ได้อาสาสมัครเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน นำครอบครัวมาลงมือทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 2552 ในเนื้อที่รวม จำนวน 11 ไร่ ในการเดินตามรอยพอเพียงของพ่อหลวงที่มีพระราชดำรัส โดยได้จัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ปลูกสร้างที่พักอาศัย, พื้นที่ปลูกพืช อันได้แก่

การทำนาข้าว รวม 2.87 ไร่เศษ ปลูกข้าวนาปี ๆ ละ 2 ครั้ง พร้อม ๆ กับได้ทำการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด อาทิ ฝรั่ง, มะม่วง, ส้มโอ พร้อมกับปลูกกล้วยน้ำว้า – มะพร้าวแซมรอบบริเวณ และเพื่อไม่ให้พื้นที่ว่างเว้นได้ปลูกพืชสวนครัว ถั่วฝักยาว ตะไคร้ กะเพรา พริก อีกทั้งยังเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อีกหลายชนิด ในการใช้เป็นอาหาร, มูลสัตว์มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพไม่ต้องซื้อหา เป็นการลดรายจ่าย ได้แก่ เลี้ยงเป็ดกว่า 50 ตัว, เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง กว่า 200 ตัว และโคพันธุ์เนื้อ 4 ตัว พร้อมกับใช้พื้นที่จัดเป็นแหล่งน้ำ –บ่อเลี้ยงปลา ขนาดประมาณ 1.78 ไร่ เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ อาทิ ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น

และกล่าวต่อไปว่า “ผลสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จ ภาคภูมิใจในผลผลิตแบบพออยู่พอกินมาโดยตลอด มีรายได้ประจำวัน ไม่เป็นหนี้ หรือกู้ยืมใคร และได้นำแนวพระราชดำรินี้เผยแพร่กับเกษตรกรอื่น ๆ หรือผู้สนใจที่มาศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรแนะนำ ให้เห็นตัวอย่างจริง อาทิ การแบ่งจัดสรรพื้นที่ ที่อยู่อาศัย ที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำ ที่ทำอย่างไรให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับครอบครัว โดยในแต่ละวัน สามารถนำผลผลิตมากิน มาใช้ หรือนำมาขายในตลาดที่หน้าโครงการทุก ๆ วัน เป็นที่มั่นใจของคนซื้อหาว่าปลอดภัยจากสารพิษ พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียน เช่น การทำการเกษตรอินทรีย์ อยู่กับครอบครัวอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกัน และเอื้ออาทรกับเพื่อนบ้าน ที่มาขอรับคำปรึกษาคำแนะนำต่าง ๆ”

“แม้วันนี้ ไม่มีในหลวงแล้ว แต่ยังจดจำคำสอนในหลักการดำเนินชีวิต แนวพระราชดำริพอเพียง ที่จะมาเป็นแบบอย่าง พร้อมเผยแพร่เป็นแบบอย่างกับเพื่อนเกษตรกรรายอื่น ๆ หรือผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตนจนชีวิตจะหาไม่ตลอดไป”

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตกรปราจีนฯเดินตามรอยพ่อศก.พอเพียง